V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali rodinní příslušníci předních akademických pracovníků UK a mladí vědci z této univerzity ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic.


Na návrh rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy byli nominováni dva odborníci na Medaili Josefa Hlávky, která je určena nestorům a zakladatelským osobnostem české vědy a umění.


Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.

Přední český odborník v oboru biochemie, zvláště enzymologie. Již po svém nástupu do 1. ústavu lékařské chemie a biochemie FVL UK se začal systematicky věnovat novému výzkumnému tématu – studiu střevních glykozidáz a analýze poruch tráveni a vstřebávání. Jeho největším přínosem pak byly původní poznatky o charakteru, regulaci a ontogenetickém vývoji právě střevních glykozidáz, které publikoval v řadě odborných článků, monografií a vysokoškolských učebnic. Jako výborný pedagog vychoval řadu mladých vědců i vynikajících lékařů, kteří se uplatnili ve významných vědeckých pracovištích i v klinické praxi. Zasloužil se o rozvoj vlastního vědeckého oboru, ústavu a fakulty též jako vynikající organizátor ve funkcích přednosty ústavu a proděkana. Byl funkcionářem a je členem řady vědeckých společností v České republice i v zahraničí.

Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc., zemřel 20. září 2015, cenu udělenou in memoriam převzal jeho syn doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.


Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

Je nezpochybnitelnou autoritou vědeckého a pedagogického života Právnické fakulty UK, jeho publikační činnost zejména v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení je ceněna i v zahraničí. Jeho úspěšné působení na PF UK bylo přerušeno v sedmdesátých letech, kdy musel jako bezpartijní fakultu opustit. Uplatnil se však jako odborník na pracovní právo ve státních orgánech. Po roce 1989 se na fakultu vrátil, kde působil v akademických funkcích a také jako vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení. Pracoval též ve špičkových funkcích na ministerstvu práce a sociálních věcí i na ministerstvu zdravotnictví. Jeho vědecká tvorba je úctyhodná co do kvantity i kvality. Pravidelně se účastní evropských i světových kongresů, konferencí a sympozií, pro něž zpracovává národní zprávy. Ve svém oboru působí i jako úspěšný a studenty respektovaný pedagog.

Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc., se předávání nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů, medaili převzala manželka Helena Trösterová.


Cenu Josefa Hlávky v roce 2015 získalo celkem 13 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy:

Mgr. Daniela Němečková, Fakulta právnická 

Mgr. Marián Lóži, Fakulta filozofická

Mgr. Klára Kochová, Pedagogická fakulta

Mgr. Tomáš Samec,  Fakulta sociálních věd

Mgr. Marta Mikulášková, Ph.D.,  2. lékařská fakulta

MUDr. Matěj Patzelt, 3. lékařská fakulta

František Saňák, Lékařská fakulta Hradec Králové

Mgr. Barbora Školová, Farmaceutická fakulta

Mgr. Pavla Eliášová, roz. Chlubná, Ph.D.. Přírodovědecká fakulta

Mgr. Vojtěch Vorel, Matematicko-fyzikální fakulta

Mgr. Jakub Holický, Fakulta tělesné výchovy a sportu  

Mgr. Kateřina Singerová, Fakulta humanitních studií  

Mgr. Kristýna Mlýnková, Husitská teologická fakulta
Poslední změna: 18. listopad 2015 14:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám