Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 1. prosince 2015

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 1. prosince 2015Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 1. prosince 2015
Přítomní členové předsednictva:


Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka
Přítomní hosté:


Milan Prášil, kancléř UK


Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK


Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 9. listopadu 2015.


2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


3. Předsednictvo AS UK vyzývá jednotlivé komise AS UK k nominaci 3 kandidátů na funkci člena Rady kolejí a menz UK. Sociální komise nominuje dva kandidáty z řad studentů UK a Ekonomická komise nominuje jednoho kandidáta z řad zaměstnanců UK.


4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh na nového člena do Vědecké rady UK prof. Dr. Josefa Dolisty, Th.D., Ph.D.


5. Předsednictvo AS UK se seznámilo s Návrhem struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017.


6. Předsednictvo AS UK projednalo žádost o výklad vnitřních předpisů a usneslo se na jejich předložení AS UK na nejbližším zasedání.


7. Předsednictvo AS UK se seznámilo s výsledky voleb do AS UK na Fakultě humanitních studií UK, Fakultě sociálních věd UK, Přírodovědecké fakultě UK, Farmaceutické fakultě UK a na dalších součástech.


8. Předsednictvo AS UK projednalo Dodatek k Principům rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2016.


9. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Opatření rektora ve věci změny jednacího řádu Etické komise UK.


10. Předsednictvo AS UK se seznámilo s návrhy právních jednání.


11. Předsednictvo AS UK schválilo Davida Pavlorka extramurálním členem Legislativní komise AS UK.


12. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. prosince v 9 hod 2015 na sekretariátu AS.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 1. prosince 2015


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám