Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK 12. ledna 2016

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program:


1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 1. prosince 2015.


2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


3. Předsednictvo AS UK navrhlo kandidáty do Hlavní volební komise, na pozici předsedy JUDr. Jiřího Hřebejka (PF), na pozici místopředsedy Mgr. Tomáše Gryce, Ph.D. (FTVS), na pozice členů Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF), PhDr. Marka Pučalíka (KTF), Ph.D., Doc. MUDr. Alenu Stoklasovou, CSc. (LF HK), Doc. PhDr. Václava Dršku, Ph.D. (FF) a prof. RNDr. Evu Samcovou, CSc. (3. LF).


4. Předsednictvo AS UK se seznámilo s Návrhem struktury programů na podporu vědy na UK od roku 2017.


5. Předsednictvo AS UK se seznámilo se Zprávou o plnění Aktualizace dlouhodobého záměru Univerzity Karlovy na rok 2015.


6. Předsednictvo se seznámilo s Harmonogramem Dlouhodobého - strategického záměru Univerzity Karlovy 2016-2020.


7. Předsednictvo AS UK se seznámilo se Strategickým plánem rozvoje Univerzity Karlovy v Praze 2016-2020. 


8. Předsednictvo AS UK se seznámilo se změnou Opatření rektora k Pravidlům podpory zájmové činnosti studentů.


9. Předsednictvo AS UK se seznámilo s návrhem aktualizovaného znění Etického kodexu UK.


10. Předsednictvo AS UK se seznámilo s právními jednáními.


11. Předsednictvo AS UK projednalo možný časový plán zasedání AS UK: 5. 2. 2016, 8. 4.2016, 3. 6. 2016 pro navržení příštímu předsednictvu AS UK ke schválení.


12. Předsednictvo AS UK schválilo program pro následující zasedání AS UK 22. 1. 2016.


13. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 22. ledna 2016 v 9 hod. na sekretariátu AS.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 12. ledna 2016 v pdf


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám