Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK 22. ledna 2016

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka

Přítomní hosté:

Tereza Svobodová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Program:

1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 12. ledna 2016.

2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.

3. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK 5. února 2016.

4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 5. února v 9 hod 2016 na sekretariátu AS.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK 


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 22. ledna 2016 v pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám