Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 13. října 2015

Zápis z mimořádného zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 13. ŘÍJNA 2015
Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Jan Horejsek (1. LF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Ph.D. (FF), Jan Málek (FSV), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), PhD. Josef Stracený, CSc, (PedF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), doc. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), Jan Horejsek (1. LF), Lukáš Kostínek (PF), Doc. MUDr. Zuzana Moťovská (3. LF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D (FSV), Petr Havlík ( FHS)
Omluveni: Jakub Polách (3. LF), Ph.D. Vilém Anzenbacher (PF), Jaroslav Hrdlička (HTF)
Hosté: J.M.pan rektor Tomáš Zima, RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř), Eliška Kryčerová (PedF)
Návrh programu:


1. Principy rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2016


2. Různé


1. Principy rozdělování příspěvků a dotací pro rok 2016
J. M. pan rektor představil na základě připomínek a námětů úpravu rozpisu dotací a příspěvků na UK pro rok 2016. Řekl, že tento návrh byl projednán s děkany fakult a řediteli dalších součástí na jednání rozšířeného kolegia rektora dne 5. 10. 2015. Výpočty byly provedeny nad daty použitými pro rozpis prostředků v roce 2015. Sdělil, že nejsou plánovány změny v rozdělování financí pro vysoké školy navzdory nižšímu počtu přijatých studentů. Následně se vyjádřil k dotazům.


Ekonomická komise AS UK se vyjádřila k zavedení bonifikace dlouhých magisterských studijních programů koeficientem 1,04 (navazující magisterské studijní programy jsou již mnoho let bonifikovány koeficientem 1,05).Orientační hlasování za předpokladu koeficientu: 1,03 – pro 8


                                                     1,04 – pro 10


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi upravit návrh ke změně pravidla o uplatnění  koheze na 96%.


Počet hlasů:20-0-1
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy opatření rektora a vyjadřuje k nim kladné stanovisko v modifikacích, které byly Ekonomickou komisí AS UK navrženy.


Počet hlasů: 20-0-1
2. Různé


V tomto bodu nebyly projednány žádné návrhy.
Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UKZápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 13. října 2015


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám