Usnesení AS UK 5. února 2016
  1. AS UK schválil program zasedání.

  2. AS UK vzal na vědomí informace z kolegia rektora.

  3. AS UK zvolil PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  4. AS UK zvolil Mgr. Davida Hurného místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  5. AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., Prof. MUDr. Zuzanu Červinkovou, CSc., Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. a Jakuba Polácha dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze.

  6. AS UK ustanovil ekonomickou, legislativní, sociální, studijní, ediční a petiční komisi.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,


předseda AS UK v PrazeZa správnost:


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Usnesení ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám