Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 4. dubna 2016


Přítomni:  Miroslav Kyselica (3. LF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF) Benjamin Roll (ETF) Mgr. Jan Kukla (PřF), Daniel Steindler (PF)


Omluveni:  Bc. Tomáš Bederka (PedF), Michal Zima (PřF), Ing. Zděněk Bureš (LFHK), Lukáš Kostínek (PF), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), PhDr. Karel Höfer (FSV), Petra Kňažeková (1. LF), Mgr. Peter Korscok (MFF), Jakub Polách (3. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Dalibor Neckář (PedF)


Hosté: Ing. Jan Macoun (ředitel KaM), PhDr. Alice Tejkalová (IKSŽ), Jiří Pilip (FF), Martina Vaníková, Mgr. Pavel Buriánek (IPSC) Eliška Kryčerová (PedF), David Pavlorek (FF)


1. Žádosti o jednorázovou finanční podporu


a) Podpora sociologického plesu, SOCKA  (10 000 Kč)


2. Dětská skupina koleje Hvězda, rozšíření poradenských míst na koleje a pokroky v oblasti zjednávání zaměstnaneckých  benefitů.


3. Univerzitní školka u Maxíka na koleji Hvězda. Projednání ceny "školkovného" při plné docházce.


4. Metodický manuál k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě.


5. Koleje a menzy na příští rok


6. Různé


Výstup Jiří Pilip (FF) požádal o co nejrychlejší projednání žádosti o jednorázovou dotaci pro pořádání Studentský festivalu  Jinonice ( 24 500 Kč) pro příští zasedání Sociální komise.


1.  Žádosti o jednorázovou finanční podporu


a) Podpora sociologického plesu, SOCKA  (10 000 Kč)


Miroslav Kyselica, předseda Sociální komise, představil projekt podpora sociologického plesu (SOCKA).


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK doporučuje J . M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu podpora sociologického plesu." Počet hlasů: 5-0-0


2.  Dětská skupina koleje Hvězda, rozšíření poradenských míst na koleje a pokroky v oblasti zjednávání zaměstnaneckých  benefitů.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, prezentovala informace k projednávanému bodu.


Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, doplnil podrobnosti.


Dotazy vznesl Miroslav Kyselica, předseda Sociální komise, Mgr. David Hurný (PřF), místopředseda AS UK a Jan Kříž (PřF). Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM a PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, jim na jejich dotazy odpověděli.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK podporuje rozšíření poradenských míst na koleje a pokroky v oblasti zjednávání zaměstnaneckých  benefitů u Dětské skupiny koleje Hvězda." 


Schváleno tichým souhlasem


3. Univerzitní školka u Maxíka na koleji Hvězda. Projednání ceny "školkovného" při plné docházce.


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, prezentovala informace k projednávanému bodu.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK souhlasí s projednanou cenou  "školkovného" při plné docházce u Univerzitní školky u Maxíka na koleji Hvězda ."


Schváleno tichým souhlasem.


4. Metodický manuál k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě.


Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK představil uvedený bod.


Dotaz vznesl Mgr. David Pavlorek (FF). Mgr. David Hurný, místopředseda AS UK na jejich dotazy odpověděl.


Jan Kukla a Jan Kříž podpořili návrh představení jednotlivým spolkům možnosti nadfakultnosti.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK souhlasí s Metodickým manuálem k žádostem o podporu zájmové činnosti na univerzitě."


Schváleno tichým souhlasem.


5.  Koleje a menzy na příští rok


Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, prezentoval orientační informace KaM na rok 2016. Uvedl, že se vychází ze střednědobého plánu Univerzity Karlovy, na základě rozplánovaných akcí, které jsou následně zapracovávány do investičních plánů na příští rok.  Utvořený návrh rozpočtu se následně projednává na zasedání Rady KaM, v březnu byl tento návrh schválen. Následně informoval o způsobu získávání financí k celkovému procesu hospodaření. Následně informoval o novinkách v souvislosti s rekonstrukcí a zateplování menz a kolejí. Dále se rozhovořil o připravený projekt pro kolej Hvězda, proběhla tam již jedna rekonstrukce jednoho vnitřního bloku a další je v procesu, vybudovalo se zde nadstandartní vybudování pokojů, také byla vybudována dětská skupina s dětským hřiště a následně se připravuje venkovní posilovna. Celkově by se měla Hvězda stát vlajkovou Univerzitní lodí a do dvou let by měla být zahájena výstavba. Celková rekonstrukce během roku 2017 z těchto důvodů následně uvedl, že požádá o podporu Univerzitu Karlovu. Bude se soutěžit veřejnou zakázkou. Odhad pro tuto chvíli je 30 mil. korun.  Dále uvedl, že je plánovaná rekonstrukce na koleji Švehlova, ve staré budově, která je plánovaná do dvou let, tak aby splnila komfortní úroveň.  Výroční zpráva bude na webových co nejdříve.


Miroslav Kyselica, předseda Sociální komise, otevřel diskuzi. 


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK vzala na vědomí informace z Kolejí a Menz a uvedený návrh na Žádost Kolejí a Menz k podpoře rekonstrukce kolejí Hvězda."


Schváleno tichým souhlasem


Dotazy vznesl Jan Kříž (PřF). Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, jim na jeho dotazy odpověděl.


6. Různé


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, informovala o  benefitním programu pro zaměstnance UK a členy Klubu Alumni UK.  Dále informovala o rozšíření Poradenských a informačních středisek pro koleje.  Závěrem uvedla, že u studentů se speciálními potřebami došlo u přidělení příspěvků na studiu ke krácení o 25% všem vysokým školám a Univerzita žádá ministerstvo školství, aby ke krácení nedocházelo, ale naopak došlo k navýšení příspěvků.


Daniel Steindler (PF) se dotázal, zda v rámci IPSC se rozšíří benefity i na studenty. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, mu odpověděla, že to je velmi složité, ale snaží se o rozšíření i pro studenty.


Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Miroslav Kyselica, předseda sociální komise AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám