Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 3. února 2017

  1. AS UK schválil program zasedání.

  2. AS UK zvolil PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

  3. AS UK zvolil Mgr. Davida Hurného místopředsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

  4. AS UK zvolil Doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D., JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., Prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou a Ph.D., Mgr. Petera Korcsoka dalšími členy předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.

  5. AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální, Studijní, Ediční a Petiční komisi AS UK.

  6. AS UK vzal na vědomí informace z vystoupení členů kolegia rektora.

  7. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Usnesení ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám