Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 31. března 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK nominovalo do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Mgr. Jana Kretschmera (PřF) a Bc. Sáru Drahokoupil Vidímovou (FF).

  3. Předsednictvo AS UK nominovalo do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti MUDr. Josefa Fontanu (3. LF).

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ediční komise AS UK Mgr. et Mgr. Martina Holého.

  5. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 23. května 2017 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám