Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK 22. května 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, František Zahálka, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 2. června 2017.

 3. Předsednictvo  AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 2. června 2017.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Studijní komise AS UK Bc. Daniela Pražáka (PedF).

 6. Předsednictvo AS UK vyhlašuje volby do 3. sboru (3.LF,1.LF, KTF, PedF a FTVS).

 7. Předsednictvo AS UK se seznámilo se zakoupeným hlasovacím zařízením na zasedání AS UK.

 8. Předsednictvo AS nominovalo do Komise pro přidělování startovacích bytů Mgr. Bc. Elišku Kadlecovou (PF).

 9. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v období letních prázdnin a v zimním semestru 2017/2018. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 24. července, 4. září, 25. září, 30. října, 4. prosince 2017 a 8. ledna a 22. ledna 2018.

 10. Předsednictvo AS UK jednalo o časovém plánu zasedání AS UK v zimním semestru 2017/2018. Zasedání AS UK se budou konat 6. října 2017, 10. listopadu 2017,15. prosince 2017,19. ledna 2018, 2. února 2018.

 11. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 2. června 2017 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám