Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 23. června 2017

 1. AS UK schválil užívání elektronického zařízení pro hlasování na zasedání pléna AS UK.

 2. AS UK schválil program zasedání.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK schvaluje rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v květnu 2017.

 5. AS UK projednal Opatření rektora č. XY/2017 Poskytování stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2017/2018 a vyjádřil k němu kladné stanovisko.

 6. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK (č. j. 167/b/2017) ve znění schválených modifikovaných pozměňovacích návrhů.

 7. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Stipendijního řádu UK (č. j. 167/a/2017) ve znění schváleného modifikovaného pozměňovacího návrhu.

 8. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty FTVS UK (č. j. 222/1/2017).

 9. AS UK schválil Volební řád Akademického senátu FTVS UK (č. j. 222/2/2017).

 10. AS UK schválil Jednací řád Akademického senátu FTVS UK (č. j. 222/3/2017).

 11. AS UK schválil Jednací řád Vědecké rady FTVS UK (č. j. 222/4/2017).

 12. AS UK schválil Statut FTVS UK (č. j. 222/5/2017).

 13. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK (č. j. 222/6/2017).

 14. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na FTVS UK (č. j. 222/7/2017).

 15. AS UK schválil Statut KTF UK (č. j. 200/a/2017).

 16. AS UK schválil Volební řád akademického senátu KTF UK (č. j. 200/b/2017).

 17. AS UK schválil Jednací řád akademického senátu KTF UK (č. j. 200/c/2017).

 18. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady KTF UK (č. j. 200/d/2017).

 19. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na KTF UK (č. j. 200/e/2017).

 20. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF UK (č. j. 200/f/2017).

 21. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty KTF UK (č. j. 200/g/2017).

 22. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na KTF UK (č. j. 200/h/2017).

 23. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty 3. LF UK (č. j. 201/2017).

 24. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na 3. LF UK (č. j. 220/2017).

 25. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady 3. LF UK (č. j. 223/2017).

 26. AS UK schválil Volební řád akademického senátu FHS UK (č. j. 207/a/2017).

 27. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FHS UK (č. j. 207/b/2017).

 28. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na FHS UK (č. j. 207/c/2017).

 29. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty FHS UK (č. j. 207/d/2017).

 30. AS UK schválil Statut MFF UK (č. j. 217/a/2017).

 31. AS UK schválil Pravidla hospodaření MFF UK (č. j. 217/b/2017).

 32. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na MFF UK (č. j. 217/c/2017).

 33. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na MFF UK (č. j. 217/d/2017).

 34. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na MFF UK (č. j. 217/e/2017).

 35. AS UK schválil Volební řád akademického senátu MFF UK (č. j. 217/f/2017).

 36. AS UK schválil Jednací řád akademického senátu MFF UK (č. j. 217/g/2017).

 37. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty MFF UK (č. j. 217/h/2017).

 38. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady MFF UK (č. j. 217/ch/2017).

 39. AS UK schválil Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na MFF UK (č. j. 217/i/2017).

 40. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady 1. LF UK (č. j. 221/2017).

 41. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. LF (č. j. 213/a/2017).

 42. AS UK schválil Volební řád AS 2. LF (č. j. 213/b/2017).

 43. AS UK schválil Statut HTF UK (č. j. 218/1/2017).

 44. AS UK schválil Jednací řád akademického senátu HTF UK (č. j. 218/2/2017).

 45. AS UK schválil Jednací řád vědecké rady HTF UK (č. j. 218/3/2017).

 46. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na HTF UK (č. j. 218/4/2017).

 47. AS UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na HTF UK (č. j. 218/5/2017).

 48. AS UK schválil Disciplinární řád pro studenty HTF UK (č. j. 218/6/2017).

 49. AS UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na HTF UK (č. j. 218/7/2017).

 50. AS UK schválil Pravidla pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy FF UK (č. j. 216/a/2017).

 51. AS UK schválil Pravidla pro organizaci studia na FF UK (č. j. 216/b/2017).

 52. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 53. AS UK vzal na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 54. AS UK vyjadřuje krajní znepokojení nad tím, že v návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo opět ignorováno řešení dlouhodobého propadu financování veřejných vysokých škol.

 55. AS UK rozhořčeně konstatuje, že politická reprezentace v rozporu se svými opakovanými deklaracemi systematicky zanedbává základní potřeby veřejných vysokých škol a tím ohrožuje systém terciárního vzdělávání v ČR.

 56. AS UK vyjadřuje porozumění snahám akademické obce v ČR upozornit na kritickou situaci VVŠ formou protestních akcí v říjnu 2017 a pokud nedojde k nápravě, je připraven tyto akce aktivně podpořit.

 57. AS UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.,

předseda AS UK


Za správnost: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Usnesení ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám