Zápis ze zasedání Předsednictva AS UK ze dne 24. července 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Zuzana Moťovská, Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. J. M. pan rektor informoval Předsednictvo AS UK o současném stavu jednání k rozpočtu pro vysoké školy. Dále poděkoval za zaslané návrhy k rozdělení ušetřených prostředků za ubytovací stipendia, které byly projednány na kolegiu rektora, sdělil, že k této věci proběhnou další jednání s pracovními komisemi AS UK.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo zprávy z fakult UK o využití mimořádného příspěvku na finanční podporu přípravy rozvojových projektů poskytnutého v dubnu 2016 a postoupilo dané materiály k projednání Ekonomické komisi AS UK.

  4. Předsednictvo AS UK obešle delegáty AS UK s žádostí, aby podali zprávu o činnosti do 18:00 hod. 15. 9. 2017.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo správu Facebookového účtu AS UK a pro posílení integrace informačních zdrojů UK převedlo tento způsob mediální činnosti pod Facebookový účet UK.

  6. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 4. září 2017 od 17:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám