Rektor UK Tomáš Zima jednal s ministrem financí o rozpočtu pro VŠ na rok 2018

Rektor UK a předseda ČKR Tomáš Zima dnes odpoledne jednal s ministrem financí Ivanem Pilným o rozpočtu pro vysoké školy na rok 2018. Ministr Pilný jej informoval, že celkové požadavky na zvýšení platů překračují schválený deficit rozpočtu na rok 2018.

Navýšení o 700 miliónů Kč pro vysoké školy, se kterým ministr Pilný v tuto chvíli na příští rok počítá, označil rektor UK za naprosto nedostatečné. Významná část rozpočtu vysokých škol z kapitoly MŠMT (cca 70-80 %) směřuje do mezd učitelů a dalších zaměstnanců škol. Navrhované navýšení rozpočtu by umožnilo navýšit platy jen v jednotkách procent, takže by v ČR mohly vzniknout dvě kategorie učitelů – jedni, kteří dostanou přidáno 15 %, což si zaslouží, a druzí jenom několik málo procent!

Ministr financí uznal, že požadavky vysokých škol jsou oprávněné, neboť se jedná o významnou oblast, a přislíbil rektorovi UK, že dojde-li 4. září na vládní úrovni k jednání o úpravě výše deficitu státního rozpočtu na příští rok, bude podporovat pro vysoké školy navýšení včetně zvýšení výdajů na investice.


Zdroj: OVV RUK

Datum: 24. 8. 2017

Poslední změna: 24. srpen 2017 19:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám