Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. října 2017

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. J. M. pan rektor informoval Předsednictvo AS UK o současném stavu jednání o rozpočtu v rezortu školství.

 3. Tomáš Nigrin, předseda AS UK, informoval Předsednictvo AS UK o výjezdním zasedání Fóra předsedů akademických senátů při RVŠ.

 4. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 10. listopadu 2017.

 5. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 10. listopadu 2017.

 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Ediční a Legislativní komise AS UK Doc. RNDr. Fatimu Cvrčkovou, Dr., Dr.rer.nat.

 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Studijní komise AS UK Martina Chaloupku (LFP).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ediční komise AS UK Mgr. Jana Kříže (KTF).

 10. Předsednictvo AS UK vyzývá Sociální komisi AS UK k nominaci dvou delegátů AS UK (studenti) a Ekonomickou komisi AS UK UK k nominaci jednoho delegáta AS UK (zaměstnanec) do Rady Kolejí a menz.

 11. Předsednictvo AS UK vyzývá jednotlivé pracovní komise AS UK, aby projednaly zprávy zástupců AS UK.

 12. Příští zasedání Předsednictva AS UK se bude konat 10. listopadu 2017 od 09:00 hodin na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám