Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. února 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, Zuzana Moťovská, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 2. března 2018.

 3. Předsednictvo AS UK žádá prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc., prorektora pro rozvoj, o aktualizaci seznamu přístrojového vybavení na fakultách Univerzity Karlovy uvedených ve Strategickém plánu rozvoje o přístroje pořízené z prostředků operačních programů a jeho zaslání Akademickému senátu UK a proděkanům pro vědu fakult UK.

 4. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 5. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 2. března 2018.

 7. Předsednictvo AS UK obdrželo následující návrhy na člena Komise pro Etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy: RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), RNDr. Karel Sládek, Th.D. (KTF), prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc (PF) a postupuje je k hlasování na následující zasedání AS UK.

 8. Předsednictvo AS UK schválilo za členky Studijní komise AS UK Mgr. Leu Takács, Ph.D. (FF) a Mgr. Veroniku Matějkovou (HTF).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo extramurálními členkami Studijní komise AS UK Mgr. Helenu Houškovou (RUK) a Adama Lázničku (2. LF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo extramurálním členem Petiční komise AS UK prof. MUDr. Valéra Džupu, CSc.

 11. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 2. března 2018 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 26. únor 2018 12:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám