Mezinárodní Staff Training Week 2018

V týdnu od 9. do 13. dubna 2018 hostila Univerzita Karlova druhý Mezinárodní Staff Training Week zaměřený na témata internacionalizace vysokých škol, management Erasmus programu a dalších mezinárodních výměn, stejně jako představení Univerzity Karlovy a jejích vybraných fakult hostům ze zahraničí. Celkem se letošního Staff Training Weeku zúčastnilo 35 představitelů partnerských škol z 15 zemí. Novým prvkem byla účast partnerů ze zemí Mezinárodní kreditové mobility, konkrétně Albánie, Kosova a Izraele, se kterými lze v rámci programu Erasmus+ spolupracovat od akademického roku 2014/2015.Program Erasmus lidé z mimouniverzitního prostředí vnímají zpravidla jako striktně studentskou výměnu. I řada zaměstnanců vysokých škol je jen málo informována o možnostech výměn pracovníků vysokých škol – a to nejen akademiků, ale také administrativních sil. Univerzita Karlova ročně vyšle do zahraničí v rámci učitelských výměn Erasmus cirka 170 vědecko-pedagogických pracovníků v rámci zemí EU, EFTA a kandidátských zemí do EU; další akademici směřují do mimounijních zemí prostřednictvím programu Mezinárodní kreditová mobilita. Méně často využívanou možností mobility zaměstnanců programu Erasmus je tzv. školení, kdy se pracovník vyslaný do zahraničí během mobility účastní workshopu nebo kurzu, popř. stínování zahraničního kolegy. Velmi oblíbená je rovněž účast na mezinárodních týdnech pro školení univerzitních zaměstnanců známých pod anglickým názvem Staff Training Week. Aktivity školení zaměstnanců programu Erasmus se na Univerzitě Karlově obvykle účastní 20-50 zaměstnanců ročně, dle zájmu a přiděleného rozpočtu.


Vedle vysílání zaměstnanců Univerzity Karlovy do zahraničí řeší pracovníci zahraničních oddělení Rektorátu a fakult UK rovněž množící se žádosti kolegů z dalších zemí programu Erasmus+ o přijetí – typicky na několikadenní školení. Jelikož není v našich silách – a ani v silách dalších univerzit – zabezpečit delší přijetí vyššího počtu kolegů během celého roku, vysoké školy zpravidla řeší tyto žádosti nabídkou hromadného přijetí. Toto přijetí je organizované ve formě série workshopů, přednášek, prohlídek a přijetí na dané instituci. Tyto aktivity jsou pak souhrnně označované právě jako Staff Training Week.


Univerzita Karlova uspořádala svůj první Staff Training Week pro pracovníky zahraničních oddělení v březnu 2016. Následovala ho týdenní školení pro pracovníky knihoven pořádané Ústřední knihovnou UK ve spolupráci s fakultními knihovenskými pracovišti a na jaře 2017 dále týdenní školení pracovníků pro vědu ze zahraničních partnerských institucí UK.


Letošní druhý Mezinárodní Staff Training Week zahrnul obdobně jako jeho předchůdce před dvěma lety obecné představení univerzity, její současnosti i historie a prvků internacionalizační strategie; dále byly prezentovány projekty Evropské kanceláře, hlavního erasmovského pracoviště UK, které umožňují vyšší míru integrace zahraničních studentů (mezinárodní iForum, spolupráce s Národní knihovnou ČR, dobrovolnický výukový program Evropa dělá školu a aktivity sboru a orchestru UK). Skupina rovněž hromadně navštívila vybrané fakulty UK – Fakultu sociálních věd, Filozofickou fakultu, Právnickou a Pedagogickou fakultu; další fakulty se zapojily organizací návštěv pro menší počet zástupců svých přímých partnerů. Vedle fakult se na realizaci programu podílely také národní agentura programu Erasmus pro ČR, Dům zahraniční spolupráce, IPSC a Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy.


Novinkou byla návštěva pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR zaměřeného výlučně na studenty a workshop s diskuzí týkající se aktivity Mezinárodní kreditová mobilita, která také spadá pod program Erasmus+, ale svým zaměřením na státy mimo Evropskou unii se od jeho klasické podoby – společně s odlišnostmi v administrativě projektů – značně liší. Zajímavým zjištěním bylo, že jakkoli někteří účastníci Mezinárodního Staff Training Weeku UK přijeli do České republiky a na Univerzitu Karlovu přímo ze zemí Kreditové mobility prostřednictvím grantu tohoto mobilitního programu, z jejich dosavadní zkušenosti jim byl název Mezinárodní kreditová mobilita zpravidla neznámý. V rámci jejich zemí a domácích institucí je totiž i tento podprogram znám pouze jako Erasmus+, který mobilitní aktivity Evropské komise za účelem vzdělávání zastřešuje.


Program týdne doplnila kulturní nabídka v podobě návštěvy Národního divadla společně s fakultními Erasmus koordinátory a vybranými studenty, prohlídka Prahy a výstavy Člověk v náhradách, kterou pořádá Národní technické muzeum ve spolupráci s lékařskými fakultami UK a Národní lékařskou knihovnou.


Text: Ivana Herglová

Foto: Pavel KnapPoslední změna: 26. duben 2018 11:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám