Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. dubna 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, David Hurný, Peter Korcsok


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Přítomní hosté:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 11. května 2018.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  5. Předsednictvo AS UK vyzývá senátorky a senátory AS UK k nominaci studentského zástupce do Rady pro vnitřní hodnocení za Mgr. Lukáše Kostínka (PF) v souladu s podmínkami uvedenými v informačním mailu, který bude rozeslán v následujících dvou pracovních dnech.

  6. Předsednictvo AS UK vyzývá senátorky a senátory AS UK k nominaci fakultních zástupců do Dozorčí rady dceřiné společnosti UK v souladu s podmínkami uvedenými v informačním mailu, který bude rozeslán v následujících dvou pracovních dnech.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 11. května 2018 od 09:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 26. duben 2018 19:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám