Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. června 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša (po telefonu), Zuzana Moťovská, David Hurný


Omluveni:

František Zahálka, Peter Korcsok


Přítomní hosté:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. rektor

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF)


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 15. června 2018.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v zimním semestru 2017/2018. Zasedání AS UK se budou konat 19. října 2018, 23. listopadu 2018, 14. prosince 2018, 25. ledna 2019 a 1. února 2019.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v letním období. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 23. července 2018 a 29. srpna 2018 od 14:00 hod. na sekretariátu AS UK.

  7. Předsednictvo AS UK vyhlašuje volby do 1. sboru (LF P, FaF, ETF, FSV, PřF, FHS a další součásti).

  8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 15. června 2018 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 7. červen 2018 13:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám