Vyjádření Univerzity Karlovy k plagiátorství

Vedení Univerzity Karlovy ostře odsuzuje jakékoliv formy plagiátorství, které se v poslední době objevily na veřejnosti.


rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
rektor Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Rektor UK Tomáš Zima uvedl, že plagiátorství považuje za jeden z nejvážnějších akademických prohřešků. „Podvody jsou při získávání VŠ diplomů nepřijatelné a nepřípustné. Vysoké školy proti podobným nešvarům systematicky úspěšně bojují, jsem rád, že se za poslední roky vyvinuly systémy a postupy, které podvodníky úspěšně odhalí.“
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti
Radka Wildová, prorektorka UK pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, sdělila, že na UK prochází kontrolním systémem Thesis každá závěrečná práce. „Tento antiplagiátorský systém detekuje pokusy o opisování či podvádění s diplomovými pracemi. Dále nově zavádíme systém Turnitin, jenž provádí kontrolu originality a kontroluje a vyhledá případné shodující se podobné pasáže textu. Protokol o výsledku provedené kontroly odevzdané kvalifikační práce je prostřednictvím elektronického systému dostupný všem zodpovědným a zainteresovaným osobám. Antiplagiátorskými systémy kontrolujeme všechny odevzdané kvalifikační práce od října 2011.“


Nepřípustnost plagiátorství je rovněž obsažena v Etickém kodexu UK. „V tomto ohledu musíme neustále apelovat na etiku a akademická pravidla a na edukaci studentů při přípravě a řádném citování závěrečných prací,“ dodal rektor.


Autor: Luděk Svoboda

Datum: 18. července 2018

Foto: Radana Čechová


Poslední změna: 20. červenec 2018 15:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám