Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. července 2018

Přítomní členové předsednictva:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, David Hurný


Omluveni:

Zuzana Moťovská, Peter Korcsok


Přítomní hosté:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. rektor

Milan Prášil, kancléř UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Kadlecová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. J.M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o průběhu jednání se zástupci vlády v oblasti přípravy státního rozpočtu.

  2. Předsednictvo AS UK informovalo J.M. pana rektora o výjezdním zasedání v Hradci Králové a poděkovalo mu za jeho podporu.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo záměr vybrat dodavatele přístroje – spektrometru NMR min 600 MHz pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové a Rozpis dodatečného příspěvku poskytnutého UK v červnu 2018. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která prostřednictvím sdělení předsedy Ekonomické komise AS UK prof. Ing. Františka Zahálky, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k oběma návrhům smluv.

  5. Předsednictvo AS UK obešle delegáty AS UK s žádostí, aby podali zprávu o činnosti do 18:00 hod. 27. 9. 2018.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v letním období. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 23. července 2018 a 29. srpna 2018 od 14:00 hod. na sekretariátu AS UK.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 29. srpna 2018 od 14:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke staženíPoslední změna: 23. červenec 2018 15:46 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám