Dva prestižní ERC granty putují na UK

Matyáš Fendrych z Přírodovědecké fakulty UK se díky grantu soustředí na výzkum růstu rostlin na molekulární a buněčné úrovni, Ondřej Pejcha z Matematicko-fyzikální fakulty UK se zaměří na interakce mezi dvojhvězdami měnící jejich parametry jako hmotnost nebo oběžná doba. Za uplynulých pět let obdrželi vědci Univerzity Karlovy od Evropské výzkumné rady (European Research Council, ERC) už osm grantů.


Pětileté ERC Starting Grants jsou určeny mladým nadějným vědcům, kteří mají výborný projekt a hodlají kolem sebe vybudovat vlastní tým. V posledních letech se počet řešených ERC grantů stává neformálním měřítkem kvality výzkumných institucí v Evropě.


Matyáš Fendrych
Matyáš Fendrych
Ondřej Pejcha
Ondřej Pejcha


Matyáš Fendrych bude na kořenu huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana) kombinovat hledání genů a proteinů se speciální mikroskopií, která umožní vidět fyziologické procesy ve vysokém časovém a prostorovém rozlišení. Podle Fendrycha detailní poznání mechanismů rostlinného růstu otevírá dveře k pochopení jedné z podstat rostlinného způsobu života. „Cílem mého projektu je pochopit, jak rostliny rostou na molekulární a buněčné úrovni,“ říká.


Ondřej Pejcha se díky podpoře ERC soustředí na interakce mezi dvojhvězdami, které významně mění jejich parametry, jako jsou hmotnost nebo oběžná doba. V některých případech mohou tyto interakce skončit i splynutím dvou hvězd do jednoho exotického objektu. „Konkrétním cílem mého projektu je vývoj a aplikace nových modelovacích metod pro tento problém. Můj stávající tým chci rozšířit o doktorandy a vědce s doktorským titulem,“ popisuje.


Oba vědci nedávno získali i finanční příspěvek z programu Primus Univerzity Karlovy, jehož cílem je podpořit mladé vědce při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří.


„Čerstvě získané ERC granty jsou potvrzením úspěšné a účinné podpory, které se dostává zaměstnancům UK a především vysoké úrovně vědecko-výzkumné práce na univerzitě. Jde o sedmý a osmý grant ERC, který UK získala za posledních pět let,“ uvedl rektor univerzity Tomáš Zima.


Text: red.

Foto: Thinkstock, PřF UK, René Volfík

Datum: 27. 7. 2018
Poslední změna: 30. červenec 2018 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám