Vědecká rada oceňovala

V Malé aule Karolina byly dne 20. září oceněny osobnosti Univerzity Karlovy. Na zasedání vědecké rady UK předal medaile a pamětní listy prof. Aleš Gerloch, prorektor pro akademické kvalifikace.Stříbrnou medailí ocenila vědecká rada prof. PhDr. Martina Potůčka, CSc. M.Sc., z Fakulty sociálních věd, a to za významnou celoživotní práci v oboru ekonomické a sociální strategie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. Oceněný se mimo jiné zasadil o vznik celovědních oborů, které jsou vyučovány napříč českými univerzitami. Martin Potůček při příležitosti převzetí medaile ocenil skutečnost, že Univerzita Karlova umožnila mladým vědcům, aby si prostřednictvím nového oboru našli smysl své odborné práce.


Stříbrnou medaili za významnou celoživotní práci v oboru hematologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK převzal prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK. Oceněný expert založil a vedl významné trombotické centrum, v němž bylo dosaženo mimořádných výsledků. Jan Kvasnička neopomněl zdůraznit, že stříbrná medaile je oceněním nejen pro něj, ale pro všechny kolegy, díky nimž dnes cenu dostal.


Stříbrnou medaili získal také prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc., z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Ocenění obdržel za významnou celoživotní práci v oboru aplikované matematiky a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. „O výjimečnosti mého akademického dědečka, věhlasného odborníka v oboru kombinatorika, svědčí i skutečnost, že si jeho učebnici matematické analýzy z webu stáhlo padesát tisíc zájemců,“ řekl mimo jiné prof. Jan Kratochvíl, děkan MFF UK.


Za významné celoživotní dílo v oblasti patologické fyziologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK převzal zlatou medaili prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK. Jak uvedl prof. Aleksi Šedo, děkan 1. LF UK, je oceněný vědec vnímán jako ikonická osobnost fakulty, a to nejen díky učebnici patologické fyziologie. „Práce na fakultě a univerzitě pro mě vždy znamenala krásné výzvy. Snad budu moci přijímat další,“ řekl u příležitosti převzetí medaile oceněný lékař.


Pamětní listy za významnou celoživotní práci v sociální geografii a regionálním rozvoji a za dlouholetou pedagogickou a vědeckou činnost na UK obdrželi hned tři vědci z Přírodovědecké fakulty UK: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., a RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. Vědecká rada ocenila u vědců dvacet pět let trvající činnost tzv. amerického semestru, programu vzájemné spolupráce mezi Přírodovědeckou fakultou UK a jednou z nejprestižnějších amerických univerzit Dartmouth College v New Hampshire.


Všem oceněným popřál prof. Aleš Gerloch jménem svým i jménem rektora dostatek sil pro další tvůrčí práci ve prospěch Univerzity Karlovy.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: René Volfík

Datum: 20. 9. 2018Poslední změna: 21. září 2018 10:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám