Open Access Week

Univerzita Karlova se v týdnu od 22. října již počtvrté připojí k mezinárodnímu Týdnu otevřeného přístupu (Open Access Week), jehož cílem je podpořit bezplatné sdílení výsledků vědeckého bádání co nejširšímu okruhu zájemců a získat pro myšlenku otevřeného publikování více autorů. Pořadatelský tým knihoven UK a nakladatelství Karolinum připravil pro zájemce z řad akademické obce UK i veřejnosti sérii přednášek, konzultací a filmových promítání.


Během Týdne otevřeného přístupu se dozvíte mj. nové informace o predátorských časopisech nebo otevřených výzkumných datech, můžete zhlédnout dokumenty Zázračné dítě internetu a Paywall, diskutovat o politice Evropské komise ve vztahu k otevřenému přístupu, nebo si ve dvou fakultních knihovnách domluvit individuální konzultace.


Nakladatelství Karolinum představí centrální instalaci redakčního systému pro otevřené časopisy (Open Journal Systems, OJS), kterou mohou využívat všechny redakce časopisů vycházejících na UK a která představuje komplexní řešení zahrnující jak redakční systém pro příjem rukopisů a správu recenzního řízení, tak prostředí pro tvorbu webové prezentace časopisu.


Publikujte otevřeně s UK


Dostupnost informací a možnost volně vyhledávat v nejnovějších vědeckých publikacích má pozitivní vliv na vzdělávání i odbornou praxi. Proto se vedení Univerzity a Akademický senát UK minulý rok přihlásili k myšlenkám open access společnou deklarací k politice otevřeného přístupu (open access) na Univerzitě Karlově.


Autoři ale mohou v časopisech nakladatelství Karolinum publikovat otevřeně již od roku 2015. Většina z nich vychází pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), která uživatelům dovoluje bez omezení užívat, distribuovat a reprodukovat dané dílo, pokud uvedou jeho autora a zdroj.


Autoři navíc nemusí v časopisech vydávaných nakladatelstvím Karolinum platit žádné publikační poplatky. Časopisy jsou indexovány databázemi jako EBSCO, Scopus, Medline, DOAJ, CEEOL nebo CNKI a nakladatelství Karolinum zajišťuje dlouhodobou archivaci elektronických verzí časopisů prostřednictvím Portico. Standardem je i přidělování digitálních identifikátorů DOI jednotlivým článkům a jejich registrace v Crossref.


Nakladatelství Karolinum také podporuje vydávání knih s otevřeným přístupem a již nyní je 10 takto publikovaných knih dostupných prostřednictvím univerzitního digitálního repozitáře DigiTool, na webu nakladatelství, v Google Play a v internetovém knihkupectví Kosmas.


Co je open access?

Open access (otevřený přístup) je model vědeckého publikování, jehož smyslem je zajistit okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup k výstupům veřejně financované vědy a výzkumu na internetu komukoliv. Otevřený přístup je realizovaný dvěma způsoby – autoarchivací publikace v otevřeném repozitáři (zelená cesta) nebo publikování v otevřeném časopise (zlatá cesta). Více informací o open access naleznete na stránkách Ústřední knihovny Univerzity Karlovy.


Autoři: Mgr. Jan Havlíček, Mgr. Tereza Simandlová

Datum: 23. 10. 2018


Poslední změna: 23. říjen 2018 08:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám