Univerzita Karlova slaví výročí vzniku republiky

Univerzita Karlova si připomněla výročí vzniku republiky sérií oslav. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima uspořádal mezinárodní konferenci, které se zúčastnilo na 120 představitelů evropských univerzit. U příležitosti 28. října vydalo Nakladatelství Karolinum také tři nové publikace, které představují společné osudy našeho státu a univerzity.
Rektorská konference


U příležitosti stého výročí vzniku republiky uspořádal rektor Tomáš Zima mezinárodní rektorskou konferenci s názvem 100 let Československé/České republiky – dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti. Do Karolina se ve dnech 24. a 25. října sjeli představitelé evropských univerzit, aby diskutovali o roli vzdělávání, výzkumu a vědy v současném světě a jejich významu pro další generace.


Pozvání na konferenci mimo jiné přijal také José Manuel Barroso, bývalý předseda Evropské komise, který promluvil o úloze akademiků v politice. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ve své úvodní řeči zdůraznil, že současná společnost čelí zvyšující se míře netolerance a populismu. Role univerzit v tomto ohledu je stejná jako v minulosti, musí chránit principy demokracie, humanismu a vědění. „Jak toho dosáhnout? Musíme přijmout zodpovědnost za rozvoj naší alma mater, naší akademické obce a současné společnosti,“ uvedl rektor.


Pražská výzva


Několik dní před výročím vzniku republiky tak akademici vyzdvihli nezastupitelnou úlohu vysokého školství pro rozvoj demokratické společnosti. Aby nezůstalo jen u slov, vydali přítomní zástupci evropských univerzitních společenstev tzv. Pražskou výzvu, ve které vyjádřili obavu o stav evropské společnosti a její politické směrování.

„Kvalitní výzkum a vzdělání může vzkvétat jedině ve státech, které jsou otevřeny mezinárodní spolupráci,“ stojí ve výzvě, kterou dnes podepsal rektor Tomáš Zima spolu se zástupci evropských univerzitních asociací Coimbra Group, Europaeum, LERU a UNICA.


Signatáři se shodují, že pro rozvoj vzdělanosti je bezpodmínečně nutné zachovat možnost přeshraniční a mezinárodní spolupráce a především volnou mobilitu studentů a akademických pracovníků.


Křest jubilejních publikací


Univerzita Karlova připravila k oslavě založení republiky tři nové publikace, které představují společné osudy našeho státu a univerzity.

Kniha Univerzita ve službách republiky z pera rektora Tomáše Zimy a prorektora Martina Kováře přináší rozhovory s šestnácti českými diplomaty – absolventy Univerzity Karlovy. „Při našich četných cestách jsme si uvědomili, kolik našich absolventů pracuje v diplomatických službách. Udělali jsme proto s panem rektorem takový menší průzkum a oslovili jsme několik z nich. Touto knihou jim chceme poděkovat za vše, co dělají pro naši zemi i pro reprezentaci Univerzity Karlovy,“ shrnul prorektor Martin Kovář.


Druhou z výročních publikací je kniha Nejstarší listiny Univerzity Karlovy. Teprve před necelými třemi měsíci získala univerzita do svého vlastnictví dva historické dokumenty, které se bezprostředně vztahují k jejímu založení roku 1347. „Publikaci jsme zvládli připravit v rekordním čase, ale nebýt mých skvělých spoluautorů, především Ivana Hlaváčka, nebylo by to možné. Do měsíce kniha vyjde také v angličtině,“ uvedl editor knihy prorektor Jan Royt. Práci na listinách považuje Jan Royt za velkou čest „Držet v rukou zakládací listiny Univerzity Karlovy byl skutečně mimořádný pocit, a to jsem na práci s archiváliemi a drahocennými historickými předměty zvyklý. Je úžasné, že se nám listiny podařilo získat v roce, kdy si připomínáme taková významná výročí,“ svěřil se profesor Royt.


Poslední z výročních publikací představuje výběr sociologických textů T. G. Masaryka Národ a dějiny jako sociologický problém, které se vztahují k problematice národa a svým významem hluboce promlouvají i k současnému čtenáři.

Všechny tři knihy vyšly v Nakladatelství Karolinum.


text: Kamila Kohoutová

foto: René Volfík


Poslední změna: 25. říjen 2018 15:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám