Zápis z kulatého stolu v rámci Edíční komise ze dne 22. listopadu 2018


Přítomni

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), Martin Pehr (1. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), Tomáš Sychra (3. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Eliška Kryčerová (FF)


Hosté

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, Petr Urválek (ÚK), Lucie Panchártek Suchá (ÚK), Hana Nesvatbová (ÚK), Milan Janíček (ÚK), Hana Světelská (ÚK), Jiří Pavlík (ÚK), Tereza Simandlová (ÚK), Metoděj Renza (3. LF)


Kulatý stůl k problematice komerčních elektronických informačních zdrojů

Program

  • Kdo, jak a na jakém základě vybírá elektronické informační zdroje pro výzkum a vzdělávání na Univerzitě Karlově?

  • Spolupráce a smlouva s CzechELib – největší centralizovaný projekt nákupu EIZ v ČR - pro a proti.

  • Jaká je role knihoven UK v nákupu EIZ?

  • Proč není možné vstoupit ze všech počítačů v síti Univerzity Karlovy do všech EIZ?Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod jednání a předal slovo PhDr. Radce Římanové, Ph.D., ředitelce Ústřední knihovny UK.


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, představila přítomné zástupce Ústřední knihovny UK a vysvětlila jejich roli.


Petr Urválek (Akvizice EIZ, veřejné zakázky)

Lucie Panchártek Suchá (CzechELib, statistiky)

Hana Nesvatbová (Evidence EIZ, Verde)

Milan Janíček (EZproxy (vzdálený přístup))

Hana Světelská (Linkovací server SFX)

Jiří Pavlík (Portál el. informačních zdrojů (PEZ), Shibboleth (vzdálený přístup))

Tereza Simandlová (UKAŽ, open access)


PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, postupně se svými kolegy zodpověděla vstupní otázky a podrobně prezentovala problematiku mezinárodního kontextu, popsala historii a současný stav s výhledem u principů akvizice EIZ na UK, vyjmenovala způsoby nákupu EIZ, popsala spolupráci s CzechELib, vysvětlila základní parametry u licenčních podmínek a z nich vyplývající omezení. Závěrem popsala strategické cíle a záměry ÚK a problematiku EIZ a open accessu.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, zahájil diskuzi.


Mgr. Michal Říha (PF) se dotázal na ztrátu benefitů, které nebyly ukotveny ve smlouvách.

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, vysvětlila, že se například jedná i sdílená pracoviště nemocnic a lékařských fakult, kdy dříve byly zdroje v jednom balíku a UK platila zdroje i nemocnicím, neboť zde docházelo k překryvu.


Metoděj Renza (3.LF) se dotázal na počet přístupů z fakult.

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, prezentovala údaje k roku 2017 a vysvětlila, že k roku 2018 budou čísla známá až počátkem roku 2019.


Metoděj Renza (3.LF) se zeptal, zda se změní nějakým způsobem příspěvek fakult potom co některé smlouvy doběhnout.

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, vysvětlila, že tuto skutečnost nelze dopředu říci, neboť je v rukou fakulty, které zdroje objedná dále a kolik

budou v té době stát a podrobně vysvětlila postup při objednání a nákupu zdroje pro jednu fakultu.


Mgr. Michal Říha (PF) se zeptal, zda fakulty jsou vědomi nárůstu u oborových zdrojů v letech 2020-2022.

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, potvrdila, že fakulty jsou s výhledovými čísly seznámeny a neustále se vedou intenzivní jednání, neboť jak již

předestřela dříve nelze dopředu s jistotou predikovat konečné částky, neboť prozatím nedorazily nabídky cen.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, zda je realizovatelné jedno sdílené místo na fakultě odkud by se dostal člen akademické obce ke všem zdrojům.

PhDr. Radka Římanová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, podrobně popsala problematiku s licenčními podmínkami, které jsou velmi přísné a tuto možnost neumožňují.

Nicméně sdělila, že se provádí v současné době revize všech smluv a je maximální snahou zajistit co nejlepší podmínky, které by odrážely potřeby akademické obce.


Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval všem přítomným za účast a členům ÚK UK za kvalitní a podrobnou přípravu podkladových materiálů pro kulatý stůl.


Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Vidi: Tomáš Sychra, předseda Ediční komise AS UK

Poslední změna: 10. prosinec 2018 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám