Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. února 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka,Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, David Pavlorek


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK přijalo usnesení o posouzení věci a hlasování per rollam na základě čl. 10 odst. 1 Jednacího řádu AS UK. Hlasování per rollam se bude týkat Smlouvy o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“. Hlasování per rollam bude probíhat do 11. února 2019.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v letním semestru akademického roku 2018/2019. Zasedání AS UK se budou konat 1. března 2019, 5. dubna 2019, 17. května 2019 a 21. června 2019.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání Předsednictva AS UK, která se budou konat 19. února 2019 od 16:30, 26. března 2019 od 16:30, 7. května 2019 od 15:30a 11. června 2019 od 16:30.

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK Mgr. Elišku Klimentovou (PF), JUDr. Jana Wagnera (RUK), doc. RNDr. Fatimu Cvrčkovou, Dr.rer.nat. (PřF) a Mgr. Samuela Zajíčka (ETF).

  5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Mgr. Jana Kretchmera (PřF), Bronislava Poula (FF) a Mgr. Michala Zimu (PřF).

  6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK Mgr. Samuela Zajíčka (ETF), Mgr. Jana Chromého, Ph.D. (FF), MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. (PřF), doc. MUDr. Václava Lišku, Ph.D. (LF P), doc. RNDr. Miloše Rottera, CSc. (MFF), Mgr. Dana Thiela (FTVS) a Mgr. Michala Zimu (PřF).

  7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Petiční komise AS UK prof. MUDr. Valéra Džupu, CSc. (3. LF), doc. Dr. Věru Hoffmannovou (součásti) a Mgr. Jakuba Marka, Ph.D. (FHS) a Mgr. Michala Zimu (PřF).

  8. Předsednictvo AS UK pověřuje výkonem funkce tajemnice AS UK Bc. Elišku Kryčerovou (FF) a výkonem funkce tajemnice Legislativní komise AS UK Mgr. Elišku Klimentovou (PF) do konce trvání mandátu stávajícího Předsednictva AS UK.

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 19. února 2019 od 16:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke stažení


Poslední změna: 4. únor 2019 18:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám