Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 10. prosince 2018

Přítomni:

Bc. Miroslav Čermák (FSV), Bc. Sára Drahokoupil Vidímová (FF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Martin Chaloupka (LF P), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. David Půlpán (FTVS), Metoděj Renza (3. LF), Mgr. Michal Říha (PF), Tomáš Sychra (3. LF), Michael Glogr (PF) Mgr. Jan Kretschmer (PřF), Eliška Kryčerová (FF)


Omluveni:

Bronislav Poul (FF),PhDr. Karel Höfer (FSV),Bc. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF)Dále nepřítomni:

Bc. Daniela Čechová (PedF), Josef Holub (1. LF), Mgr. Jakub Horký (PF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Martin Pehr (1. LF), Jakub Hajný (1. LF), Bc. Marcel Ladka, B. A. (FSV), David Marvan (3. LF), František Vaňásek (1. LF)


Hosté:

Silvie Nedvědová (IPSC)


Program:

 1. Schválení programu

 2. Podpora zájmové činnosti studentů

    a. 

  Komorní sbor Entropie, z. s. ( Název akce: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – život a dílo)

    b. 

  Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy

 3. Různé


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK.


1. Schválení programu

Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK schvaluje program zasedání Sociální komise AS UK."


Schváleno tichým souhlasem

2. Podpora zájmové činnosti studentů

a) Komorní sbor Entropie, z. s.

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a představil projekt Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – život a dílo včetně rozpočtu a právního stanoviska.


Mgr. Silvie Nedvědová (IPSC) doplnila informace k žádosti.


Bc. Eliška Kryčerová (FF)  podpořila projekt s tím, že se jedná o nový spolek a bylo by dobré podpořit nové aktivní studenty.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, souhlasil a dodal, že se jedná také o zcela jedinečnou kombinaci fakult i inovativní uchopení projektu.


Michal Glogr (PF) podpořil projekt s tím, že v rozpočtu je dostatek financí a jiné žádosti do konce roku již nebudou doručeny.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti ve výši 53 000 Kč tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu Komorního sboru Entropie, z. s.”


Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno


b) Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání a představil projekt včetně rozpočtu a právního stanoviska.


Mgr. David Pavlorek (FF) uvedl, že tento projekt je Sociální komisí AS UK podporován pravidelně každý rok a není důvod neučinit tak i letos.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plné výši 11 300,- tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy žádost o jednorázovou finanční podporu Mikulášský debatní turnaj 2018”.Počet hlasů: 12-0-0

Schváleno

3. Různé

Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, uvedl bod jednání.


Nebyl vznesen žádný podnět.


Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK, ukončil zasedání a poděkoval všem přítomným za účast a popřál jim krásné svátky vánoční a vše dobré do nového roku.Zapsala: Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Vidi: Bc. Miroslav Čermák, předseda Sociální komise AS UK
Poslední změna: 17. únor 2019 18:57 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám