Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 19. února 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka,Tomáš Nigrin, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný, David Pavlorek


Omluveni:

Milan Prášil, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK

Jan Wagner, vedoucí právního odboru


Program

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 1. března 2019.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle zák. č. 137/2016 Sb.

 5. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK konaného dne 1. března 2019.

 6. Předsednictvo AS UK projednalo nominace na člena Rady rady pro vnitřní hodnocení do panelu pro společenskovědní oblasti vzdělávání a vědní obory. Předsednictvo AS UK samo nominovalo Doc., PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. (FSV) a rovněž vyzvalo členy AS UK k další nominaci ze stávajících členů AS UK do 28. února 2019, do 12:00 hodin (hlasování proběhne na zasedání AS UK 1. března 2019) na e-mail kanceláře AS UK: senat@cuni.cz. V tomto smyslu bude členům AS UK zaslán dopis.

 7. Předsednictvo AS UK iniciovalo projednání informací o pronájmech fakult dle čl. 51 statutu UK a rozdělení prostředku na internacionalizaci OR 35/2018.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo plán nominací do Hodnotící komise a do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti a vyzval o Ekonomickou komisi AS UK a Sociální komisi AS UK k nominaci svých zástupců.

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Michaela Glogra (PF), Mgr. Petra Matouše (FaF) a Mgr. Kateřinu Volnou (FF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Mgr. Tomáše Bederku (PedF), Bc. Miroslava Čermáka (OVV), Michaela Glogra (PF), Jakuba Hajného (1.LF), Alžbětu Kantorovou (3.LF), Drahomíra Kolenčíka (2. LF), Mgr. Jana Kretschmera (PřF), Bc. Elišku Kryčerovou (FF), Davida Marvana (3. LF), Bronislava Poula (FF), Františka Vaňáska (1. LF) a Mgr. Bc. Michala Zimu (PřF).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Michaela Glogra (PF), Annu Kalašnikovovou (PF), PaedDr. Evu Marádovou, CSc. (PedF), Nikol Moravcovou (3.LF), Sabrinu Muchovou (FF), Martinu Němčokovou (3.LF), Barboru Ohnoutkovou (PF), Kamilu Řehořovou (PřF) a Valerii Sobkovou (3.LF).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ediční komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF), Mgr. Tomáše Bederku (PedF), Jana Bayrama (3. LF) a Kateřinu Grygarovou (3. LF).

 13. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Petiční komise AS UK MUDr. Josefa Fontanu (3. LF).

 14. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro Informační technologie AS UK Mgr. Jiřího Pilipa (FF) .

 15. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 1. března 2019 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis ke stažení


Poslední změna: 19. únor 2019 18:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám