Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. března 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka,Tomáš Nigrin, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný


Omluveni:

David Pavlorek

Milan Prášil, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Přítomní hosté:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ediční komise AS UK Mgr. Jiřího Pilipa (FF).

  3. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro Informační technologie AS UK prof. Mgr. Michala Kouckého, Ph.D. (MFF) a RNDr. Daniela Toropilu, Ph.D. (ÚVT).

  4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 26. března 2019 od 16:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 1. březen 2019 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám