Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK ze dne 19.2.2019


Přítomni (podle abecedy, bez titulů): Valér Džupa, Věra Hoffmannová, David Hurný, Tomáš Jan, Jakub Marek, Jiří Moláček, David Pavlorek, Petr Sláma, Josef Štorm, David Vopřada,


Hosté (podle abecedy, bez titulů): Milena Králíčková, Barbora Marusičová, Pavel Pafko, Alena Vlasáková, Martin Vokurka, František Zahálka


Petiční komise se sešla se zástupci 1. LF UK (doc. Vokurka, proděkan pro studium, prof. Pafko, předseda zkušební komise) k objasnění způsobu průběhu státní závěrečné zkoušky z chirurgických oborů v případě Jana Chudého (bývalého studenta 1. LF UK). Uvedli, že v místnosti bylo přítomno pět zkoušejících a každý individuálně zkoušel otázku ze své odbornosti. Vyjádřili přesvědčení, že tento postup odpovídá článku 9 odstavci 3 Studijního a zkušebního řádu UK.


Petiční komise AS UK je toho názoru, že zkušební komise funguje jako celek a je tedy žádoucí, aby všichni zkoušející tvořili jednolitou komisi, která celá věnuje pozornost právě jednomu studentovi, kterého zkouší.


Petiční komise AS UK na základě proběhlé debaty přijala následující usnesení:


„Petiční komise AS UK žádá vedení Univerzity Karlovy, aby se zasadilo o zpřesnění výkladu, jak má vypadat komisionální zkoušení státnic nebo o vyjmenování možných variant odpovídajících článku 9 odstavci 3 Studijního a zkušebního řádu UK.“


Přijato poměrem hlasů 10 (pro) - 0 (proti) - 0 (zdržel/a se).


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 8. březen 2019 11:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám