Bezpečnost souvisí se vzděláním i novými technologiemi

Projekt Univerzity Karlovy Česko! A jak dál?, který se snaží nalézt řešení zásadních celospolečenských problémů a výzev, pokračoval 20. března v Plzni. Veřejná diskuze v Měšťanské besedě se tentokrát nesla na téma bezpečnost. Vedle vrcholných státních a krajských představitelů se jí osobně zúčastnili odborníci z univerzity.


Měšťanská beseda v Plzni se stala místem veřejné diskuze v rámci projektu Česko! A jak dál?, tentokrát na téma bezpečnost
Měšťanská beseda v Plzni se stala místem veřejné diskuze v rámci projektu Česko! A jak dál?, tentokrát na téma bezpečnost


V Plzni osobnosti z odborné veřejnosti diskutovaly o aktuálních bezpečnostních trendech a opatřeních, a o možnostech zapojení univerzit do řešení hrozeb.


„Bezpečnost je především otázkou inovací, vzdělávání lidí v oblasti nových technologií, zejména pak v IT, důležitý je rovněž výzkum nových materiálů,“ konkretizoval problematiku Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, nejdůležitější oblasti vědy a výzkumu, které by dnes mohly ovlivnit vznik a šíření bezpečnostních rizik. V tomto mohou podle Zimy právě univerzity a špičkoví odborníci sehrát významnou roli.


Spolu s rektrem Zimou se do diskuze zapojili i rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček, předseda vlády ČR Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje František Pavlas, Nikola Schmidt z Fakulty sociálních věd UK a další zástupci akademické obce, občanských sdružení, kraje i města.


„Česko je šestou nejbezpečnější zemí ve světě, což je významnou přidanou hodnotou,“ uvedl v rámci diskuze premiér Andrej Babiš. Ani tak není podle něj možné opomíjet bezpečnost spojenou například s vodou, potravinami a aktuálně především s kybernetickými daty.


Jak shrnul rektor Zima: „Bezpečnost se zkrátka týká každého jednoho z nás, ať už se jedná o bezpečnost na ulici, v naší zemi, či bezpečnost ve světě. Jde o mimořádně důležité téma s celou řadou závažných otázek a souvislostí.“


Téma bezpečnosti bylo pro diskuzi v Plzni zvoleno především proto, že stejně jako v Libereckém byl právě i v Plzeňském kraji v loňském roce zaznamenán nárůst kriminality. Zřejmě i tato skutečnost se odrazila ve výsledcích ankety uspořádané Deníkem, který je spolu s Českou televizí mediálním partnerem projektu, na jeho webových stránkách.

Její účastníci odpovídali na otázku, z čeho mají největší obavu. Kolem šedesáti procent účastníků hlasovalo pro odpověď „z okradení a fyzického násilí na ulici“, na druhém místě se zhruba s polovičním počtem hlasů umístila odpověď související s hrozícím suchem a nedostatkem vody, třetí místo patřilo odpovědi vyjadřující strach z uprchlíků.


Plzeňská diskuze v rámci projektu Česko! A jak dál? se konala pod záštitou Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje. Akci doprovodila ukázka první pomoci v rámci stánku na náměstí Republiky, který zorganizovala Lékařská fakulta v Plzni UK ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Kolemjdoucí se mohli rovněž seznámit s činností Univerzity Karlovy, včetně nabízených studijních programů a oborů.Projekt Česko! A jak dál?, jehož partnery jsou jednotlivé kraje, města a regiony, odstartoval diskuzí v Ústí nad Labem 19. února. Třetím místem setkání politických a vědeckých špiček s veřejností se v dubnu stanou České Budějovice. Tématem diskuze bude tentokrát zemědělství a kvalita potravin.


Text: Marcela Uhlíková

Foto: René Volfík

Datum: 20. 3. 2019


Poslední změna: 28. březen 2019 11:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám