Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. března 2019

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka,Tomáš Nigrin, Josef Staša, Zuzana Moťovská, David Hurný, David Pavlorek


Omluveni:

Přítomní hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


Program

  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 5. dubna 2019.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK učinilo rozhodnutí o zveřejňování materiálů dle č. 137/2016 Sb.

  5. Předsednictvo AS UK nominovalo do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Kateřinu Grygarovou (3. LF) a Kristýnu Švárovou (FSV).

  6. Předsednictvo AS UK nominovalo do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti MUDr. Josefa Fontanu (3. LF).

  7. Předsednictvo AS UK vyzvalo Ekonomickou komisi AS UK k nominaci svých zástupců do Hodnotící komise a do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti.

  8. Předsednictvo AS UK vyzvalo Mgr. Petera Korcsoka, předsedu Sociální komise AS UK ke zdůvodnění nominací na extramurální členy Sociální komise AS UK u Marka Boňka (FSV), Matěje Prášila (FSV) a Lukáše Tomáška (FSV).

  9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro Informační technologie AS UK Doc. RNDr. Tomáše Skopala, Ph.D. (MFF).

  10. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 5. dubna 2019 od 09:30 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Bc. Eliška Kryčerová, tajemnice AS UKPoslední změna: 27. březen 2019 14:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám