Rektor předal ceny nejlepším studentům a absolventům

Vlastenecký sál Univerzity Karlovy se 8. dubna stal místem předávání prestižních cen. Z rukou rektora Tomáše Zimy si Cenu rektora převzalo osm nejlepších absolventů. Předávala se i Bolzanova cena podporující vědeckou výchovu a odbornou přípravu studentů Univerzity Karlovy a Cena za mimořádný čin.

V úvodu slavnostního odpoledne rektor poděkoval nejen všem oceněným, ale i děkanům či proděkanům jednotlivých fakult, ze kterých studenti a mladí vědci pocházejí. „Velké poděkování patří zejména všem příslušným školitelům a vedoucím diplomových prací,“ řekl mimo jiné rektor Zima, který si u mimořádných studentů a absolventů cení i toho, že se stali pozitivními příklady, a to jak pro ostatní studenty uvnitř svých fakult, tak i směrem z Univerzity Karlovy ven. „Ve vědeckých disciplínách je mnohdy těžké ohodnotit ty nejlepší, jako tomu je u sportovních výkonů,“ připustil dále rektor, přesto se podle něj podařilo i letos mezi studenty a absolventy najít velké vědecké a především lidské osobnosti.

Oceněné jednotlivce krátce představily prorektorky Radka Wildová a Milena Králíčková.Cenu prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů obdrželi MUDr. Kateřina Kosová z 3. LF UK a Bc. Klára Kutová Šerých z 3. LF UK.

Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů obdržel Mgr. Jakub Sláma z Filozofické fakulty UK.

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdrželi Mgr. Štěpán Šimsa z Matematicko-fyzikální fakulty a Bc. Adéla Kadlecová z Přírodovědecké fakulty.

Cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia byla udělena Mgr. Kateřině Přibylové z Přírodovědecké fakulty.

Cenu Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů obdrželi Mgr. Martin Pavlík z Husitské teologické fakulty a Bc. Klára Krásenská z Katolické teologické fakulty.


Mimořádná cena rektora byla udělena:

Bc. Ireně Šedivé z Fakulty sociálních věd za mimořádné sportovní výsledky; je českou reprezentantkou v hodu oštěpem a v roce 2015 získala bronzovou medaili na světové univerziádě,

Metoději Renzovi z 3. lékařské fakulty za poskytnutí rychlé zdravotnické pomoci jednomu z účastníků Mezinárodní hokejové školy, který náhle upadl do bezvědomí,

MUDr. Barboře Šimáčkové z Lékařské fakulty v Hradci Králové za poskytnutí první pomoci člověku se zástavou srdce, čímž mu zachránila život,

RNDr. Vojtěchu Kubelkovi, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty za výsledky v oblasti vědy, kdy spolu s kolegy připravil publikaci Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds, kterou přijal prestižní vědecký časopis Science,

Haně Gavlíkové z Fakulty tělesné výchovy a sportu, která se v roce 2018 účastnila v zahraničí záchrany života čtyř tonoucích osob.


Bolzanovu cenu obdržel:

JUDr. Bc. Václav Janeček, Ph.D., M.St. z Právnické fakulty byl oceněn za svoji knihu, ve které se zabýval původem a vývojem chápání odpovědnosti v českém právu od středověku do současnosti.

RNDr. Michael Greben, Ph.D. z Matematicko-fyzikální fakulty obdržel cenu za dizertační práci Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles.

RNDr. Vojtěch Kubelka, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty byl oceněn za dizertační práci zabývající se ptáky bahňáky. Dokladem kvality provedeného výzkumu je stěžejní prvoautorská studie Global pattern of nest predation is disrupted by climate change in shorebirds.

PharmDr. Lukáš Lochman, Ph.D. z Farmaceutické fakulty byl oceněn za svou práci Studium rozpoznávacích částí senzorických azafralocyanitů, která se zabývá přípravou a studiem nových fluorescenčních senzorů založených na struktuře azaftalocyaninů.

„Jsem přesvědčen, že celá akademická obec Univerzity Karlovy vnímá tato mimořádná ocenění svých kolegů s velkou radostí a potěšením. Těší mě, že naše alma mater má ve svých řadách tak vynikající studenty, pedagogy a vědeckovýzkumné pracovníky, kteří se zásadním způsobem zasloužili o šíření jejího dobrého jména doma i v zahraničí. K jejich úspěchu jim ze srdce blahopřeji,“ zaznělo na závěr z úst rektora Zimy.


V rozhovoru s oceněným Václavem Janečkem, který přináší iForum, se dozvíte více o knize Kritika právní odpovědnosti. Ale nejen o ní.


Další z držitelů Bolzanovy ceny, Lukáš Lochman, se přiznal, že nechtěl být vědcem, ale letcem. Místo toho se se už sedm let zabývá studiem senzorů.


Klára Krásenská se svěřila s pocity, které měla, když začala číst Jirousovy Labutí písně.


A oštěpařka Irena Šedivá prozradila, že úspěšná kariéra klidně může začít neúspěchem.


Informace o cenách přináší tisková zpráva.


Marcela Uhlíková, iForum

Foto: René Volfík

Datum: 8. 4. 2019Poslední změna: 11. duben 2019 10:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám