Společně mezi špičku Evropy

Pět významných vysokých škol stojí za vznikem Asociace výzkumných univerzit ČR. Jejím prostřednictvím hodlají společně konkurovat nejlepším světovým univerzitám při cestě k mezinárodnímu výzkumu a vzdělání. Dohodu zpečetili rektoři podpisem charty 2. července v Císařském sále Karolina.Univerzita Karlova, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se tak rozhodly společně zlepšit postavení českých univerzit v silné mezinárodní konkurenci. Nejvyšší představitelé zainteresovaných institucí si od projektu slibují zejména intenzivnější sdílení vědecké infrastruktury a zkušeností z tvůrčích, výzkumných a vzdělávacích činností. Mělo by dojít též k zjednodušení přenosu závěrů výzkumu do praktického života. Výsledkem spolupráce je dostat se během pár let mezi nejlepší evropské vysoké školy. Univerzity, které asociaci vytvořily, patří v ČR mezi vysoké školy tradičně bodující v mezinárodních ratingových žebříčcích.


Jedním z cílů asociace je rovněž změna systému financování veřejných vysokých škol. A to přesto, že v posledních letech došlo v ČR k výraznému nárůstu investic do jejich rozvoje. „Rozdíl v kvalitě mezi nejlepšími českými a nejlepšími světovými univerzitami se nesnižuje. Přitom solidního umístění v mezinárodních žebříčcích dosahuje jen několik tuzemských univerzit,“ uvedl u příležitosti podpisu vzájemné dohody na půdě jedné z nejstarších evropských univerzit její rektor Tomáš Zima.„Vznik asociace je výsledkem dlouhé debaty, již s kolegy vedeme na téma vědní a vysokoškolské politiky,“ řekl Mikuláš Bek, rektor brněnské Masarykovy univerzity a dodal: „Je nám společné jisté znepokojení, jak se nivelizační tendence projevují v oblasti financování vědy a výuky na vysokých školách. Rádi bychom, aby naše společenství přispělo k diskuzi o tom, jak by univerzity v Česku mohly soutěžit s univerzitami, které jsou v nejvyšší lize, tedy v první stovce.“ Vojtěch Petráček, rektor ČVUT, spatřuje přínos asociace na příklad v získání respektu v rámci komunikace na úrovni vlády a zároveň oceňuje, že skupina není uzavřena pro další vzdělávací instituce.

To Karel Melzoch, rektor VŠCHT, vyzdvihuje, že do popředí zájmu společenství se dostává právě výzkum: „Jsme univerzity, které chtějí držet krok se světovou vědou. Vzali jsme iniciativu do svých rukou a chceme, aby se český výzkum stal výjimečným.“ Za svou alma mater přiznal, že je rád, že stojí u zrodu významného společného projektu, byť se v něm cítí jako trpaslík mezi obry.Rektoři se shodli na tom, že se mohou ve vzájemné diskuzi lišit v drobných názorech. Jsou ovšem zajedno v tom podstatném mají jasno: pokud má být české vysoké školství úspěšné, musejí koordinovat své kroky na cestě k mezinárodní excelenci. To v konečném důsledku pomůže nejen vysokému školství, ale i české národní vzdělanosti, ekonomickému rozvoji a národní kultuře.

„Pokud chceme, aby se školství někam posunulo, musí to u nás začít fungovat jako v jiných zemích, které výrazně investují do školství. Dnes se více než kdy jindy výrazněji mluví třeba o Číně, Vietnamu, Malajsii či Singapuru, což jsou země, jež si tuto cestu již uvědomily,“ řekl v závěru setkání s novináři Tomáš Zima.


Dohodu Asociace výzkumných univerzit ČR ve skutečnosti 2. července podepsali jen čtyři vrcholní zástupci vysokých škol. Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, tak učinil již s předstihem, vzhledem ke svému programu se nemohl společného aktu zúčastnit.Dokument Asociace výzkumných univerzit ČR s podpisy


Další informace v tiskové zprávě


Marcela Uhlíková, iForum

Foto: René Volfík

Datum: 2. 7. 2019Poslední změna: 7. říjen 2019 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám