Podepsána smlouva s Geneea Analytics

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague s.r.o. podepsala 24. července 2019 licenční smlouvu s českou společností Geneea Analytics s.r.o. Na jejím základě bude společnost nabízet a prodávat software, modely a data, které vznikly v Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK.Software vyvinutý na půdě lingvistického ústavu pomáhá automaticky porozumět gramatické struktuře textu. V praxi je součástí mnoha systémů od chatbotů a strojového překladu až po analýzu novinových článků, právních dokumentů nebo příspěvků na sociálních sítích. Finanční zisk z prodeje bude reinvestován do primárních činností univerzity.


Geneea Analytics s.r.o. vznikla v roce 2014 a zaměřuje se na pokročilou analýzu textu. Nejčastěji analyzuje novinové články a zákaznickou zpětnou vazbu. Jejích cloudových služeb využívají hlavně zákazníci v České republice, na Slovensku, ve Velké Británii a USA. V poslední době se intenzivně věnuje i tzv. robotické žurnalistice, zejména automatickému vytváření novinových článků.


Charles University Innovations Prague s.r.o. je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností UK, která s Centrem pro přenos poznatků a technologií UK spolupracuje. Na její činnost dohlíží dozorčí rada jmenovaná rektorem UK. Úkolem CUIP je především rozšířit a zefektivnit stávající nabídku služeb v oblasti inovací a komercializace na UK a zprostředkovat kontakt akademické obce a externích investorů pro oblast zakládání univerzitních spin-off firem a transferu znalostí. Očekávaným dlouhodobým přínosem je zvýšit počet objevů a vynálezů UK, které naleznou praktické uplatnění, a zároveň podchytit rostoucí zájem externích partnerů o spolupráci s univerzitou prostřednictvím její dceřinné společnosti.Text: Otomar Sláma, CUIP

Foto: archiv CUIP

Datum: 25. 7. 2019


Poslední změna: 25. červenec 2019 11:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám