Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 29. července 2019

Členové předsednictva, kteří hlasovali pro:

Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka, David Hurný, David Pavlorek, Zuzana Moťovská


  1. Předsednictvo AS UK předložený materiál projednalo na svém zasedání dne 22. července 2019. Ekonomická komise AS UK k předloženému materiálu vyjádřila kladné stanovisko.

  2. „Předsednictvo AS UK dle čl. 36 odst. 4 Jednacího řádu Akademického senátu UK vyjádřilo kladné stanovisko ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby“.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


OriginálPoslední změna: 5. srpen 2019 11:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám