Univerzita představila podobu Kampusu Albertov

V náročné soutěži o návrh Kampusu Albertov vyhrálo studio Znamení čtyř – architekti a druhou cenu získalo studio Atelier M1 architekti. Třetí cenu se porota rozhodla neudělit. Vědecko-výzkumná centra Biocentrum a Globcentrum by se vědcům a studentům měla otevřít v roce 2022. Náklady na pracoviště Matematicko-fyzikální, Přírodovědecké a 1. lékařské fakulty UK se odhadují na 2,5 miliardy korun a budou financovány ze státního rozpočtu.


U vítězného návrhu porota vyzdvihuje urbanistický přístup, charakter vstupních partií, otevřená atria a celkovou propracovanost. „Jsem přesvědčen,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima: „že vítězný návrh oživí jedinečnou lokalitu Prahy 2. Porota dbala na to, aby podoba nového vědeckého centra vhodně doplňovala historický ráz Albertova a byl zachován jeho genius loci. Doufám, že s novou podobou Albertova budou spokojeni i obyvatelé Prahy. Děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli.“


Autoři vítězného návrhu ve svém projektu zdůrazňují, že „v případě Albertova není úkolem architekta pouze dostavba dvou objektů, ale i využití potenciálu této realizace k oživení celého areálu jako místa setkávání lidí a myšlenek.” Architektonický atelier Znamení čtyř – architekti založili v roce 1999 Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar, absolventi FA ČVUT v Praze. Mají za sebou četné realizace, ve kterých se zabývali právě návaznostmi na stávající historické struktury, například rekonstrukci a dostavbu synagogy na Smíchově nebo historickou rehabilitaci a rekonstrukci malostranského paláce v Letenské ulici pro administrativní účely.Sekretář soutěže Igor Kovačević uvedl, že „se do soutěže zaregistrovalo celkem 190 subjektů, z nichž 33 odevzdalo své návrhy do I. kola. Byly mezi nimi také týmy z Holandska, Španělska a Slovinska.“ „Na návrzích pracovalo v obou kolech více než 250 architektů, inženýrů a dalších odborníků. Dopočítali jsme se, že odvedli zhruba 160 000 hodin práce,“ popisuje soutěž přezkušovatelka soutěžních návrhů Karin Grohmannová.


Návrhy hodnotilo 11 porotců, kteří si v obou soutěžních kolech přizvali k posouzení technických parametrů odborníky na laboratorní provozy, technologie a rozpočet. V porotě zasedli za Univerzitu Karlovu vedle jejího rektora a předsedy poroty prof. Tomáše Zimy také ing. Jiřina Kurzová, pověřená vedením Odboru výstavby UK, architekt a urbanista Jan Sedlák, prorektor pro vědeckou činnost UK prof. Jan Konvalinka a manažer projektu Kampus Albertov ing. Miroslav Dvořák. Nezávislými porotci byl architekt a místopředseda poroty Josef Pleskot, architekt a děkan Fakulty architektury ČVUT Ladislav Lábus, dále ing. Ladislav Bukovský a architekti Dalibor Hlaváček, Michal Fišer a Pavel Hnilička.


Poslední změna: 1. srpen 2016 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám