Zápis ze zasedání Komise ze dne 23. 10. 2019

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů


Přítomni:

 • Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

 • Mgr. Bc. Eliška Klimentová

 • RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

 • PhDr. Libor Stejskal, Ph.D.

 • JUDr. R. Kralert (jako host)


Zasedání dne: 23. 10. 2019

 1. Komise konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 2. Komise konstatovala, že ke stanovenému datu (18. 10. 2019) byly na RUK doručeny a následně k projednání Komise předloženy následující žádosti o přidělení startovacích bytů:

  Mgr. Jitka Marenčáková

  FTVS

  Mgr. Jana Hořínková

  1. LF

  Ing. Dita Mušálková, Ph.D.

  1. LF

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  PedF

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Ondřej Šálek, Ph.D.

  PřF

  Mgr. Alena Marková, Ph.D.

  FHS

  Mgr. Lukáš Psohlavec

  FTVS

  Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

  FF

 3. Komise konstatovala, že ke dni zasedání Komise jsou uvolněné tři startovací byty, č. označení: 1242, 1243 a 1442.

 4. Komise přistoupila ke kontrole podmínek pro přidělení startovacího bytu u jednotlivých žádostí.

 5. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádosti:

  Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.


  FF

  z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 3 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018).

 6. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018) Komise jednomyslně zkonstatovala, že by bylo možné vyhovět žádostem:

  Mgr. Jitka Marenčáková

  FTVS

  Mgr. Jana Hořínková

  1. LF

  Ing. Dita Mušálková, Ph.D.

  1. LF

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  PedF

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Ondřej Šálek, Ph.D.

  PřF

  Mgr. Alena Marková, Ph.D.

  FHS

  Mgr. Lukáš Psohlavec

  FTVS

 7. S přihlédnutím ke skutečnosti, že počet žadatelů, kterým by bylo možno vyhovět, převýšil aktuální volnou kapacitu žádaných bytových jednotek, přistoupila Komise k hodnocení žádostí podle čl. 6 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018). Komise stanovila následující pořadí žádostí:

  (1)

  Ing. Dita Mušálková, Ph.D.

  1. LF

  (2)

  Mgr. Jitka Marenčáková

  FTVS

  (3)

  Mgr. Ondřej Šálek, Ph.D.

  PřF

  (4)

  Mgr. Alena Marková, Ph.D.

  FHS

  (5)

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  PedF

  (6)

  Mgr. Jana Hořínková

  1. LF

  (7)

  Mgr. Lukáš Psohlavec

  FTVS

  (8)

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

  FTVS

 8. Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  Ing. Dita Mušálková, Ph.D.

  1. LF

  Mgr. Jitka Marenčáková

  FTVS

  Mgr. Ondřej Šálek, Ph.D.

  PřF

 9. a zároveň Komise doporučila přidělit tyto startovací byty:

  Ing. Dita Mušálková, Ph.D.

  1. LF

  byt č. 1242

  Mgr. Jitka Marenčáková

  FTVS

  byt č. 1243

  Mgr. Ondřej Šálek, Ph.D.

  PřF

  byt č. 1442

 10. Ostatní žádosti, které splnily všechny podmínky vyžadované v čl. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018), komise postupuje do 2. etapy:

  Mgr. Alena Marková, Ph.D.

  FHS

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  PedF

  Mgr. Jana Hořínková

  1. LF

  Mgr. Lukáš Psohlavec

  FTVS

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

  FTVS

 11. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 a s ohledem na stanovený termín podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 15. 11. 2019 (2. etapa).


Zapsala: Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.soubor ve formátu .docx


Poslední změna: 26. listopad 2019 22:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám