Startovací byty

Startovací byty jsou byty v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) vyčleněny pro mladé akademické a vědecké pracovníky univerzity, kteří v kalendářním roce podání nabídky dovršili nebo dovrší věk nejvýše 35 let, jejichž pracovní úvazek na univerzitě v rámci zařazení na dané součásti činí a nejméně jeden rok činil 0,7 a jejichž pracovní poměr je uzavřen na místo akademického nebo vědeckého pracovníka na dobu alespoň 3 let nebo na dobu neurčitou a startovací byt mu zatím nebyl přidělen. Podmínkou přidělení startovacího bytu je stanovený maximální průměrný výdělek a skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného domu, pomocí něhož by mohl řešit bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na univerzitě. Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově stanovuje opatření rektora č. 2/2020.


O přidělení startovacího bytu může zájemce požádat písemnou žádostí, která se podává ve stanovených termínech na rektorát univerzity. K žádosti se připojuje vyjádření děkana fakulty nebo ředitele další součásti, na níž žadatel působí. Termíny pro podání žádostí stanoví komise pro přidělování startovacích bytů s přihlédnutím k novým nebo uvolněným kapacitám startovacích bytů. Tyto termíny spolu s dalšími informacemi se zasílají na fakulty a další součásti a zveřejňují se na těchto www stránkách.


O žádosti rozhoduje rektor s přihlédnutím ke stanovisku komise. V případě vyhovění žádosti o přidělení startovacího bytu je se žadatelem uzavřena nájemní smlouva na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru zaměstnance. V případě trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát prodloužit, vždy nejvýše o jeden rok. Na základě doporučení děkana nebo ředitele další součásti má při splnění všech podmínek stanovených opatřením rektora č. 2/2020 zaměstnanec na toto prodloužení nárok.


V současné době jsou všechny startovací byty obsazeny. V případě uvolnění některého startovacího bytu budou fakulty a další součásti informovány o termínu pro podání žádosti, termín bude současně zveřejněn i na těchto webových stránkách.


Zaměstnanci UK mají též možnost požádat o ubytování na koleji - univerzita má k dispozici ubytování na tzv. manželské koleji nebo na jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením.Seznam členů Komise pro přidělování startovacích bytů


Zápisy ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů
Poslední změna: 12. leden 2022 16:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám