Zápis ze zasedání komise dne 13. 5. 2015

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů 13. 5. 2015

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytůPřítomni:

 • Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 • Mgr. Jiří Flam

 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

 • Ing. František Zahálka, Ph.D.

 • Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


Zasedání dne: 13. května 2015

 1. Komise v souladu s čl.  4 odst. 3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 2. Komise zjistila, že na podkladě oznámení kvestora UK ze dne 1. 4. 2015 (č.j. UKRUK/3608/2015), kterým byl stanoven termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy v Praze na 11. 5. 2015 do 14.00 hod., byly do uvedeného data podány a Komisi k projednání a posouzení předloženy dvě (2) žádosti o přidělení startovacího bytu, a to jmenovitě žadateli:


  Mgr. Lucií Sedláčkovou, Ph.D.

  Mgr. Martinem Scholtzem, Ph.D.


 3. Komise konstatovala podmínky, za nichž může být zaměstnanci Univerzity Karlovy v Praze přidělen startovací byt dle čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009. Komise přistoupila k hodnocení jednotlivých žádostí a podrobně prozkoumala splnění všech podmínek dle citovaného ustanovení, jakož i způsob jejich prokázání v hodnocených žádostech.

 4. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:


  Mgr. Lucie Sedláčkové, Ph.D.

  FF

  Mgr. Martina Scholtze, Ph.D.

  MFF


  a zároveň doporučila přidělit tyto startovací byty:


  Mgr. Lucii Sedláčkové, Ph.D.

  č.1243

  Mgr. Martinu Scholtzovi, Ph.D.

  č.1442


 5. Komise v souladu s čl. 4 odst.  Opatření rektora UK č. 31/2009 a v návaznosti na čl. 3 odst. 1 písm. d) Statutu stanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů na: 30. 9. 2015 do 14.00 hod.

 6. Komise žádá o vyhlášení tohoto termínu v souladu s čl. 4 odst. 1 Opatření rektora UK č. 31/2009.

 7. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu na 7. 10. 2015 na 10.00 hod.Zapsal: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


Schválili:

 • Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 • Mgr. Jiří Flam

 • Ing. František Zahálka, Ph.D.

 • Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám