Zápis z rozhodnutí Komise pro přidělování startovacích bytů per rollam

Zápis z rozhodnutí Komise pro přidělování startovacích bytů per rollam


Hlasující:

Mgr. et Mgr. Jiří Flam, Ph.D.

Mgr., Bc. Eliška Kadlecová

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

doc. PhDr. Ilona Gillernová,CSc.


Hlasování ukončeno dne:

10. ledna 2019


 1. Komise konstatovala svoji usnášeníschopnost a možnost rozhodnout per rollam ve smyslu čl. 5 Opatření rektora č. 34/2018.

 2. Komise konstatovala, že ke stanovenému datu byly na RUK doručeny a následně k projednání Komise předloženy následující žádosti o přidělení startovacích bytů:

  • Mgr. Alena Kašparová

  • PhDr. Ivana Harbichová

  • Dr. Marek Verčík

  • Mgr. Adam Zdobinský

  • Prof. Alex J Y Lee

 3. Komise konstatovala, že o žádosti Mgr. Harbichové (společně s Mgr. Komarcem) jde o žádost o prodloužení přidělení bytu č. 1341, který již užívají.

 4. K datu rozhodování Komise jsou uvolněny byty č. 1441 a 1443.

 5. Komise přistoupila ke kontrole podmínek pro přidělení startovacího bytu u jednotlivých žádostí.

 6. Na podkladě provedených zjištění Komise všemi hlasy hlasujících nedoporučila vyhovět žádosti:

  Mgr. Aleny Kašparové

  z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. b) Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018)

  Dr. Marka Verčíka

  z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. a) Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018)

 7. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 33/2017) Komise doporučila vyhovět žádostem:

  • Mgr. Adama Zdobinského

  • Prof. Alexe J Y Lee

  • PhDr.Ivany Harbichové (v tomto případě prodloužení do října 2020 u bytu č. 1341)

  a zároveň Komise doporučila přidělit tyto startovací byty:

  Mgr. Adamu Zdobinskému

  1441

  Prof. Alexi J Y Lee

  1443

 8. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů.


Zapsal : Tomáš Horáček


V Praze dne 28. 1. 2019
verze .docPoslední změna: 4. únor 2019 16:41 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám