Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů ze dne 21. 11. 2019

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů


Přítomni:

 • Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

 • PhDr. David Emler, Ph.D.

 • Mgr. Bc. Eliška Klimentová

 • RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

 • JUDr. R. Kralert (jako host)


Zasedání dne: 21. 11. 2019

 1. Komise konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 2. Komise konstatovala, že ke stanovenému datu (15. 11. 2019) byla na RUK doručena a následně k projednání Komise předložena následující žádost o přidělení startovacích bytů:

  Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

  FF

 3. Dále do etapy postoupily žádosti z první etapy, které splnily všechny podmínky vyžadované v čl. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018), startovací byty jim však nebyly přiděleny:


  Mgr. Alena Marková, Ph.D.

  FHS

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  PedF

  Mgr. Jana Hořínková

  1. LF

  Mgr. Lukáš Psohlavec

  FTVS

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

  FTVS

 4. Komise konstatovala, že ke dni zasedání Komise je uvolněno šest startovacích bytů, č. označení: 1239, 1241, 1341, 1342, 1439 a 1443.

 5. Komise přistoupila ke kontrole podmínek pro přidělení startovacího bytu u jednotlivých žádostí.

 6. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 34/2018) Komise jednomyslně zkonstatovala, že by bylo možné vyhovět žádostem:

  Mgr. Alena Marková, Ph.D.

  FHS

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  PedF

  Mgr. Jana Hořínková

  1. LF

  Mgr. Lukáš Psohlavec

  FTVS

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

  FF

 7. S přihlédnutím ke skutečnosti, že počet žadatelů, kterým by bylo možno vyhovět, nepřevýšil aktuální volnou kapacitu žádaných bytových jednotek, Komise jednomyslně doporučila vyhovět všem posuzovaným žádostem.

 8. Zároveň Komise doporučila přidělit žadatelům tyto startovací byty:

  Mgr. Alena Marková, Ph.D.

  FHS

  byt č. 1239

  Mgr. Jaroslav Pěnička

  PedF

  byt č. 1439

  Mgr. Jana Hořínková

  1. LF

  byt č. 1342

  Mgr. Lukáš Psohlavec

  FTVS

  byt č. 1241

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D.

  FTVS

  byt č. 1341

  Mgr. Šárka Stejskalová, Ph.D.

  FF

  byt č. 1443

 9. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1 a s ohledem na stanovený termín podávání žádostí o přidělení startovacích bytů.


Zapsala: Doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (předsedkyně Komise)soubor ve formátu .docx.Poslední změna: 26. listopad 2019 22:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám