Zápis ze zasedání komise dne 7. 10. 2015

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů

Přítomni:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluveni:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Mgr. Jiří Flam

Zasedání dne:

7. října 2015
 1. Komise konstatovala, že na podkladě oznámení kvestorky UK ze dne 13.5.2015, kterým byl stanoven termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy v Praze na 30. 9. 2015 do 14 hod., bylo do uvedeného termínu podáno a Komisi k projednání a posouzení předloženo sedm (7) žádostí o přidělení startovacího bytu, a to jmenovitě žadateli :


  • Mgr. Tomášem Brtníkem

  • PhDr. Ivanou Harbichovou, Ph.D. a Mgr. Martinem Komarcem

  • PhDr. Matoušem Jindrou, Ph.D.

  • RNDr. Janem Kofroněm, Ph.D.

  • Mgr. Jakubem Markem, Ph.D.

  • PhDr. Vlastimilem Nečasem, Ph.D.

  • PhDr. Radimem Pavelkou, Ph.D.

 2. Komise zkonstatovala podmínky, za nichž může být zaměstnanci Univerzity Karlovy v Praze přidělen startovací byt dle čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009. Komise přistoupila k hodnocení jednotlivých žádostí a podrobně prozkoumala splnění všech podmínek dle citovaného ustanovení, jakož i způsob jejich prokázání v hodnocených žádostech.

 3. Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost. 

 4. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádosti :

  PhDr. Vlastimila Nečase, Ph.D.

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009.

 5. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  • Mgr. Tomáše Brtníka

  • PhDr. Ivany Harbichové, Ph.D. a  Mgr. Martina Komarce

  • PhDr. Matouše Jindry, Ph.D.

  • RNDr. Jana Kofroně, Ph.D.

  • Mgr. Jakuba Marka, Ph.D.

  • PhDr. Radima Pavelky, Ph.D.

 6. Komise doporučila následující přidělení startovacích bytů:

  Mgr. Tomáš Brtník

  č. 1241  od  1.2.2016

  PhDr. Ivana Harbichová, Ph.D. a Mgr. Martin Komarc

  č. 1341  od 25.10.2015

  PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.

  č. 1439  od 21.11.2015

  RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

  č. 1342 od 1.12.2015

  Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

  č. 1239 od  1.11.2015

  PhDr. Radim  Pavelka, Ph.D.

  č. 1242 od 1.12.2015

 7. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu.


Zapsal:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Schválili:        

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám