Zápis ze zasedání komise dne 11. 5. 2016

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů


Přítomni:

 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

 • Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 • Mgr. Jiří Flam

 • Ing. František Zahálka, Ph.D.

 • Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


Zasedání dne : 11. května 2016


 1. Komise konstatovala, že na podkladě oznámení kvestora UK ze dne 21. 03. 2016, kterým byl stanoven termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy v Praze na 29. 04. 2016 do 14 hod., bylo do uvedeného termínu podáno a Komisi k projednání a posouzení předloženo šest (6) žádostí o přidělení startovacího bytu, a to jmenovitě žadateli:


  • Mgr. Andreou Fleischerovou, Ph.D.

  • RNDr. Danielem Dudou

  • Ing. Matúšem Hornáčkem

  • Christopherem Donaldem Goodou, BA

  • RNDr. Jakubem Lokočem, Ph.D.

  • RNDr. Márií Šoltésovou, Ph.D.

 2. Komise zkonstatovala podmínky, za nichž může být zaměstnanci Univerzity Karlovy v Praze přidělen startovací byt dle čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009. Komise přistoupila k hodnocení jednotlivých žádostí a podrobně prozkoumala splnění všech podmínek dle citovaného ustanovení, jakož i způsob jejich prokázání v hodnocených žádostech.

 3. Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 4. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádosti:

  Mgr. Andrei Fleischerové, Ph.D.

  z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. b), c) a d) Opatření rektora č. 31/2009

  RNDr. Daniela Dudy

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009

  Christophera Donalda Goody, BA

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a) Opatření rektora č. 31/2009

 5. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  • Ing. Matúša Hornáčka

  • RNDr. Jakuba Lokoče, Ph.D.

  • RNDr. Márie Šoltésové, Ph.D.

 6. Komise doporučila následující přidělení startovacích bytů:

  Ing. Matúš Hornáček

  č. 1441 od 01. 10. 2016

  RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.

  č. 1339 od 01. 06. 2016

  RNDr. Márie Šoltésová, Ph.D.

  č. 1440 od 01. 07. 2016

 7. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu.


Zapsal: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


Schválili:

 • Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 • Mgr. Jiří Flam

 • Ing. František Zahálka, Ph.D.

 • Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.Dokument ve formátu .doc.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám