Oznámení ze dne 4. 7. 2011

č.j. 5809/11-I/3

V Praze 4. 7. 2011


Oznámení

o stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy v PrazeOznamuji, že komise pro přidělování startovacích bytů stanovila termín podání žádostí o přidělení startovacího bytu do

31. 08. 2011 do 12.00.


 

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat a další podmínky stanoví opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů a opatření rektora č. 11/2010, kterým se stanoví Vzor žádosti a výčet povinně přikládaných písemností dokládajících splnění podmínek podle opatření rektora č. 31/2009, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově. Obě opatření jsou publikována na www.cuni.cz/UK-104.html.Žádosti o přidělení startovacího bytu se zasílají na adresu: Univerzita Karlova v Praze, rektorát, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1.Startovací byty se nacházejí v objektu Centra doktorandských a manažerských studií (CDMS KRYSTAL), J. Martího 2/207, 162 00 Praha 6. Jedná se celkem o 13 nově zrekonstruovaných bytů, z toho 3 byty mají velikost 3 + kuchyňský kout, 10 bytů 2 + kuchyňský kout. Přesná specifikace bytů je vymezena v příloze A tohoto oznámení.Tiskopis žádosti a jejích příloh tvoří přílohu B tohoto oznámení. Žadatel doplní svoji žádost o vymezení, o byt jaké velikosti má zájem a zároveň uvede, zda by akceptoval byt menší, resp. větší.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát vždy nejvýše o jeden rok prodloužit; na základě doporučení děkana nebo ředitele další součásti má při splnění všech podmínek podle tohoto opatření na tato prodloužení zaměstnanec nárok.


Nájemné činí 45,- Kč za m2 měsíčně + 77 Kč měsíčně za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr a elektroměr) a bude splatné do 15. dne příslušného kalendářního měsíce.Spolu s nájmem bude nájemce hradit zálohy na služby (teplo a teplá voda, vodné a stočné, spotřeba elektrické energie podle počtu osob) + paušální částku 80 Kč na osobu žijící v bytě (za služby hrazené paušálem, tj. výtah, odvoz odpadu, osvětlení společných prostor, úklid společných prostor).Ing. Josef Kubíček

kvestor Univerzity Karlovy v Praze

Přílohy: A - Specifikace startovacích bytů, B – Formulář žádosti s přílohami (a jako .doc)
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám