Zápis ze zasedání komise dne 19. 10. 2011

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů

Přítomni :

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluven :

Mgr. Jiří Flam

Zasedání dne :

19. října 2011


 1. Komise konstatovala obsah zápisu ze zasedání Komise konaného dne 12. 9. 2011.


 2. Komise zjistila, že k posouzení jí byly předloženy žádosti o přidělení startovacích bytů níže jmenovaných zaměstnanců UK :


  PhDr. Jana Cebe, Ph.D.

  FSV

  Mgr. Kláry Coufalové

  FTVS

  Mgr. Pavla Dubského, Ph.D.

  PřF

  RNDr. Jakuba Lokoče, Ph.D.

  MFF

  Mgr. Věry Markové, Ph.D.

  FF

  MUDr. Víta Motáně

  1. LF

  PhDr. Viléma Novotného, Ph.D.

  FSV

  RNDr. Jany Spilkové, Ph.D.

  PřF

  Mgr. Marcely Uhrové, Ph.D.

  1. LF


 3. Komise v souladu s čl. 4 odst.3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost.


 4. Před posuzováním jednotlivých žádostí Komise vzala na vědomí emailový dopis žadatelky Mgr. Marcely Uhrové, Ph.D. adresovaný a zaslaný na právní odbor UK dne 1.10.2011, kterým jmenovaná žadatelka vzala svoji žádost o přidělení startovacího bytu ze dne 26.7.2011 zpět. Komise jednomyslně konstatovala, že žádost Mgr. Uhrové nebude dále předmětem přezkumu a hodnocení.


 5. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem :


  PhDr. Jana Cebe, Ph.D.

  FSV

  Mgr. Pavla Dubského, Ph.D.

  PřF

  RNDr. Jany Spilkové, Ph.D.

  PřF


  a zároveň doporučila přidělit tyto startovací byty :


  PhDr. Janu Cebe, Ph.D.

  byt č. 1241

  Mgr. Pavlu Dubskému, Ph.D.

  byt č. 1242

  RNDr. Janě Spilkové, Ph.D.

  byt č. 1243


 6. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně doporučila doplnit žádost :


  Mgr. Víta Motáně

  v otázce splnění podmínek dle čl. 2 odst. 1 písm. b), c) a d) Opatření rektora č. 31/2009

 7. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádostem :


  Mgr. Kláry Coufalové

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009 (žádost může být podána až po 1. 1. 2012)

  RNDr. Jakuba Lokoče, Ph.D.

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst 1 písm. d) Opatření rektora č. 31/2009 (žádost může být podána, až bude pracovní poměr prodloužen tak, jak předjímá emailové sdělení

  Mgr. Věry Markové, Ph.D.

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009

  PhDr. Viléma Novotného, Ph.D.

  z důvodu nesplnění podmínky stanovené v čl. 2 odst 1 písm. b) Opatření rektora č. 31/2009


 8. Komise v souladu s čl. 4 odst.1 Opatření rektora UK č. 31/2009 a v návaznosti na čl. 3 odst.1 písm.d) Statutu stanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů na:

  31. 1 2012 do 12.00 hod.


 9. Komise žádá o vyhlášení tohoto termínu v souladu s čl.4 odst.1 Opatření rektora UK č. 31/2009.


 10. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm.a) Statutu.Zapsal:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Schválili:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


dokument ve formátu .doc


Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám