Zápis ze zasedání komise dne 27. 2. 2013

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů


Přítomni:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Mgr. Jiří Flam

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Zasedání dne:

27. února 2013


 1. Komise konstatovala, že jí po doplnění (ve smyslu doporučení Komise ze dne 24.4.2012) byly k projednání předloženy tyto žádosti o přidělení startovacích bytů:

  Mgr. Petry Pravečkové, Ph.D.

  FTVS

  RNDr. Petry Surynkové

  MFF

 2. Komise v souladu s čl. 4 odst. 3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 3. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  Mgr. Petry Pravečkové, Ph.D.

  FTVS

  RNDr. Petry Surynkové

  MFF

  a zároveň doporučila přidělit tyto startovací byty:

  Mgr. Petře Pravečkové, Ph.D.

  č. 1343

  RNDr. Petře Surynkové

  č. 1443

 4. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů.

 5. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu.


Zapsal:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Schválili:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Mgr. Jiří Flam

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.


Dokument ve formátu .doc.
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám