Zápis ze zasedání komise dne 12. 9. 2011

Zápis ze zasedání Komise pro přidělování startovacích bytů


Přítomni :

Mgr. Jiří Flam

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Omluven:

Ing. František Zahálka, Ph.D.

Zasedání dne:

12. září 2011


 1. Komise konstatovala obsah zápisu ze zasedání konaného dne 14.4.2011. Komise konstatovala, že dle bodu 6 zápisu ze dne 14.4.2011 doporučila doplnění žádostí Mgr. Radky Bačákové, Mgr. Ivany Harbichové a RNDr. Alice Vránkové, Ph.D.

 2. Komise zjistila, že k posouzení jí byly předloženy doplněné žádosti:

  Mgr. Radky Bačákové

  o prohlášení a potvrzení o délce pracovního poměru

  Mgr. Ivany Harbichové

  o vyjádření a doporučení děkana fakulty

  RNDr. Alice Vránkové, Ph.D.

  o vyjádření a doporučení děkana fakulty, včetně prohlášení o délce pracovního poměru

 3. Komise v souladu s čl. 4 odst.3 Statutu konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 4. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Opatření rektora UK č. 31/2009 Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  Mgr. Radky Bačákové

  Mgr. Ivany Harbichové

  RNDr. Alice Vránkové, Ph.D.

  a zároveň doporučila přidělit tyto startovací byty:

  Mgr. Radce Bačákové

  byt č. 1340

  Mgr. Ivaně Harbichové

  byt č. 1341

  RNDr. Alici Vránkové, Ph.D.

  byt č. 1342

 5. Komise znovu posoudila žádost o přidělení startovacího bytu podanou dne 4.10.2010 Mgr. Jakubem Markem, Ph.D. a doporučila této žádosti vyhovět a přidělit startovací byt č. 1239.

 6. Termín dalšího zasedání Komise stanoví předseda Komise v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. a) Statutu.

Zapsal:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Schválili:

Mgr. Jiří Flam

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám