Zápis ze zasedání Komise ze dne 25. 5. 2018

Přítomni:

Mgr. Jiří Flam

Eliška Kadlecová

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.

Ing. František Zahálka, Ph.D.
Zasedání dne:

25. května 2018 1. Komise konstatovala svoji usnášeníschopnost.

 2. Komise konstatovala, že ke stanovenému datu (30. 4. 2018) byly na RUK doručeny a následně k projednání Komise předloženy následující žádosti o přidělení startovacích bytů:

  Mgr. Lukáš Beran

  MFF

  PhDr. Klára Coufalová, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Markéta Pecinová

  FTVS

 3. Komise konstatovala, že ke konci května 2018 dochází k ukončení nájemního vtahu u dvou startovacích bytů, č. označení: 1240 a 1340.

 4. Komise přistoupila ke kontrole podmínek pro přidělení startovacího bytu u jednotlivých žádostí.

 5. Na podkladě provedených zjištění Komise jednomyslně nedoporučila vyhovět žádosti:

  Mgr. Lukáše Berana

  MFF

  z důvodu nesplnění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 1 písm. d) Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 33/2017).

 6. Na podkladě provedených zjištění a s přihlédnutím ke zhodnocení úplného splnění všech podmínek vyžadovaných v čl. 2 a čl. 4 Pravidel pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově (opatření rektora č. 33/2017) Komise jednomyslně doporučila vyhovět žádostem:

  PhDr. Kláry Coufalové, Ph.D.

  FTVS

  Mgr. Markéty Pecinové

  FTVS

  a zároveň Komise doporučila přidělit tyto startovací byty:

  PhDr. Kláry Coufalové, Ph.D.

  1340

  Mgr. Markéty Pecinové

  1240

 7. S přihlédnutím k aktuální obsazenosti startovacích bytů Komise nestanovila termín pro podávání nových žádostí o přidělení startovacích bytů.
Zapsal:

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.


verze .docPoslední změna: 30. květen 2018 08:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám