Udržitelnost na UK

Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK

Kolegium rektora dne 27. ledna 2020 schválilo návrh projektu Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK, jehož prostřednictvím se UK přihlásila k odpovědnosti za své nákupy a jejich dopady na společnost a životní prostředí. Univerzita Karlova tak deklarovala, že hodlá při zadávání veřejných zakázek pro zabezpečování svých potřeb prosazovat své etické hodnoty, vyjadřující její postoj k celospolečensky významným tématům jako jsou sociální a environmentální aspekty.


O schválení projektu informovalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, krátkou zmínkou v jeho newsletteru: Nejstarší česká univerzita na cestě k udržitelnému nakupování


V červnu 2020 bylo přijato znění Strategie odpovědného veřejného zadávání na UK.


Součástí Strategie je i Příloha č. 1 – Kontrolní seznam.


Poslední změna: 23. červen 2020 15:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám