• UK
  • Udržitelnost na UK

Udržitelnost na UK

Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK

Kolegium rektora dne 27. ledna 2020 schválilo návrh projektu Implementace odpovědného veřejného zadávání do nákupů na UK, jehož prostřednictvím se UK přihlásila k odpovědnosti za své nákupy a jejich dopady na společnost a životní prostředí. Univerzita Karlova tak deklarovala, že hodlá při zadávání veřejných zakázek pro zabezpečování svých potřeb prosazovat své etické hodnoty, vyjadřující její postoj k celospolečensky významným tématům jako jsou sociální a environmentální aspekty.


O schválení projektu informovalo i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, krátkou zmínkou v jeho newsletteru: Nejstarší česká univerzita na cestě k udržitelnému nakupování


V červnu 2020 byla přijata Strategie odpovědného veřejného zadávání na UK.


Součástí Strategie je i Příloha č. 1 – Kontrolní seznam.


Univerzita Karlova se stala členem Platformy SOVZ


Poslední změna: 16. únor 2021 09:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám